Oznamy mesta

Pomoc občanom pokračuje

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Banskej Bystrici sa neustále podieľa na pomoci obyvateľom mesta, ktorí ju potrebujú.

Spoločne s terénnymi sociálnymi pracovníčkami oddelenia sociálnej a krízovej intervencie Odboru sociálnych veci MsÚ dnes 28. apríla 2020 rozdávali rúška a jednorazové rukavice nájomníkom nájomných bytov na ulici Internátnej.

Galéria