Oznamy mesta

Oznam pre obyvateľov Sásovej – prerušenie dodávky zemného plynu

Dňa 13. augusta 2020 bola ukončená montáž STL plynovodov a prípojok v 2. etape výstavby. V piatok, 14. augusta 2020 sa uskutoční natlakovanie rekonštruovaného úseku vzduchom, a pripraví sa tiež technická dokumentácia na 1. úradnú tlakovú skúšku, ktorá bude vykonaná TI SR Banská Bystrica v pondelok, 17. augusta 2020 v termíne od 8:00 do 9:00 hod. V prípade kladného vykonania 1. ÚTS v tomto termíne (17. 8. 2020) v čase od 9:00 do 12:00 hod. dôjde k prepoju nového plynovodu a následnému napusteniu zemného plynu do nového plynovodu a prípojok k bytovým domom v sásovej na Karpatskej ulici 1 a 2,na Javorníckej ulici 2 a 1 – 9 či kotolni STEFE na Karpatskej ulici 2. Oznamy o týchto prácach sú vyvesené v každom vchode dotknutých bytových domov. Po napustení zemného plynu do rekonštruovaného úseku je nutné vykonať odvzdušnenie plynovodnej sústavy cez regulátory zemného plynu na jednotlivých prípojkách pre bytové domy. Zahájenie aj ukončenie odvzdušnenia bude oznámené telefonicky na tiesňovej linke 150.

Milan Macurák
projektový manažér realizácie investícií
+421 911 119 204
SPP – distribúcia, a.s. 

 

Galéria