Oznamy mesta

Hlásenia o potrebných opatreniach v uliciach mesta

Organizácia
Mestská polícia

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom hliadok mestskej polície rozširuje v rámci prevencie svoje aktivity v súvislosti s ochranou života a zdravia občanov. V týchto dňoch môžu občania počuť v uliciach mesta zo služobných motorových vozidiel mestskej polície hlásenia o opatreniach, ktoré sú potrebné dodržiavať v súvislosti s mimoriadnou situáciou.

Príslušníci mestskej polície aj naďalej denne rozdávajú rúška seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc druhých vo všetkých mestských častiach.

Tu si môžete pozrieť videoukážku s hlásením o opatreniach, ku ktorým treba pristupovať zodpovedne zo strany všetkých občanov.