Informácie ku koronavírusu

Informácie ku koronavírusu

Správajme sa zodpovedne

Najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Mesto Banská Bystrica situáciu monitoruje a v úzkej spolupráci s kompetentnými inštitúciami prijíma potrebné opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na nariadenia Ústredného krízového štábu SR a Hlavného hygienika a sledovali aktuálny vývoj.