Informácie ku koronavírusu

Základné školy, materské školy, detské jasle

10.1.2022 – Po predĺžených zimných prázdninách sa všetky deti a žiaci vrátili do škôl. Výchovno-vzdelávací proces v materských a základných školách v Banskej Bystrici prebieha prezenčnou formou.  V školách sú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

30.11.2021 – Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici z dôvodu pandémie ochorenia COVID, ktorá nariaďuje obmedziť zariadenia pre deti a mládež v územnom obvode okresov Banská Bystrica a Brezno zákazom prezenčného vzdelávania, sú od stredy, 1. decembra 2021 zatvorené: 2. stupeň základných škôl, vrátane detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné športové školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, jazykové školy a prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže.

19. 4. 2021 – Vďaka ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení mohli od dnešného dňa do základných škôl nastúpiť aj žiaci 8. a 9. ročníkov. Z celkového počtu 570 ôsmakov sa do lavíc posadilo 520 žiakov. V prípade deviatakov, ktorých eviduje Školský úrad v počte 435, dnes nastúpilo 398. V percentuálnom vyjadrení ide dokopy o 91 percent žiakov 8. a 9. ročníkov.

12. 4. 2021 – Do škôlok a škôl sa môžu vrátiť všetky deti, nielen tie, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo im povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

8. 2. 2021 – Otvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl prednostne pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

11. 1. 2021 – Reflektujúc na aktuálny nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, budú od pondelka, 11. januára 2021 až do odvolania materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestské detské jasle dostupné len pre deti zákonných zástupcov, z ktorých aspoň jeden pracuje  v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.  Rozhodnutie 08.01.2021 .

2. 1. 2021 – Fungovanie mestských materských škôl a detských jaslí od 4. 1. 2021