Informácie ku koronavírusu

Základné školy, materské školy, detské jasle

 

19. 4. 2021 – Vďaka ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení mohli od dnešného dňa do základných škôl nastúpiť aj žiaci 8. a 9. ročníkov. Z celkového počtu 570 ôsmakov sa do lavíc posadilo 520 žiakov. V prípade deviatakov, ktorých eviduje Školský úrad v počte 435, dnes nastúpilo 398. V percentuálnom vyjadrení ide dokopy o 91 percent žiakov 8. a 9. ročníkov.

12. 4. 2021 – Do škôlok a škôl sa môžu vrátiť všetky deti, nielen tie, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo im povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

8. 2. 2021 – Otvorenie materských škôl a prvého stupňa základných škôl prednostne pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo im povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

11. 1. 2021 – Reflektujúc na aktuálny nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, budú od pondelka, 11. januára 2021 až do odvolania materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestské detské jasle dostupné len pre deti zákonných zástupcov, z ktorých aspoň jeden pracuje  v kritickej infraštruktúre, resp. pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.  Rozhodnutie 08.01.2021 .

2. 1. 2021 – Fungovanie mestských materských škôl a detských jaslí od 4. 1. 2021