Informácie ku koronavírusu

Zariadenia sociálnych služieb / sociálna pomoc

1.5.2021 – Mesto BB ako poskytovateľ soc. služieb na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 prijalo aj počas II. vlny pandémie rôzne opatrenia za účelom ochrany rizikových skupín najmä seniorov, ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom. V súvislosti so zlepšujúcou situáciu  bolo možné prijať nové – uvoľňujúce opatrenia pri poskytovaní soc. služieb:

  • v zariadeniach sociálnych služieb boli povolené návštevy, potrebné je nahlásiť sa vopred na určených tel. číslach
  • možné je navštíviť príbuzných, priateľov v ich domácom prostredí, ísť na vychádzku, nakúpiť si
  • obnovená bola služba kaderníčky, pedikérky, maséra a iných služieb pre klientov
  • dovolená je účasť na bohoslužbách v kostole alebo priamo v zariadení, kde sú na to vytvorené podmienky

Pripomíname, že pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia v záujme klientov aj ich rodinných príslušníkov či známych.

Terénne sociálne služby:

  • obnovená služba práčovne – pranie bielizne pre obyvateľov odkázaných na túto službu
  • opäť poskytovanie regeneračno-rekondičných  služieb: individuálne cvičenia (zatiaľ nie hromadné), masáže, fyzioterapeutické cvičenia, biolampa, parafín, vírivka atď.
  • naďalej požičiavanie pomôcok, prepravná služba

Ambulantné sociálne služby:

  • obnovená prevádzka poskytovania služby v dennom stacionári v Stredisku sociálnych služieb na Uhlisku a na 9. mája

Pobytové služby:

  • obnovená služba v zariadení opatrovateľskej služby v Stredisku sociálnych služieb na ul. Robotníckej, v KOMUCE Krivánska

Denné centrá a komunitné centrá fungujú od 17. mája 2021 v štandardnom režime.

Kontakty

Podrobnejšie informácie poskytnú priamo vedúce zariadení sociálnych služieb:

KOMUCE Krivánska: Mgr. K. Brašeňová 0945 505602

Stredisko soc. služieb: PhDr. Danka Murgašová 0945 505600

ZPS Jeseň PhDr. Kornélia Balogová 0645 505603

terénne služby: info vedúca Agentúry soc. služieb Mgr. Slávka Kostúrová 0917 505926

príp. na linke 048/4330 777 MsÚ BB –  Klientske centrum

 

Prílohy na stiahnutie