Informácie ku koronavírusu

Zariadenia sociálnych služieb / sociálna pomoc

So zhoršujúcou sa situáciou bol upravený aj režim v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Dočasne bola pozastavená činnosť služieb pedikúry, kaderníctva i masáží. Na základe rozhodnutia  krízového štábu zo dňa 29. septembra 2020, bolo prijaté aj opatrenie  o zákaze návštev s účinnosťou od 1. 10. 2020. To platí v  zariadeniach KOMUCE v Sásovej, Jeseň na Fončorde a v strediskách sociálnych služieb na ul. 9. mája, na Uhlisku a na Robotníckej ulici.

Mesto zároveň vyzýva skôr narodených Banskobystričanov, aby zvážili cestovanie MHD v dopravných špičkách a chránili tak svoje zdravie, keďže patria k najrizikovejším skupinám obyvateľstva. V prípade, že sa bude situácia naďalej zhoršovať a počet prípadov nakazených koronavírusom bude narastať, mesto zváži opätovné spustenie Krízového call centra a linky Osamelý senior.

Prílohy na stiahnutie