Informácie ku koronavírusu

Informácie ku koronavírusu

Správajme sa zodpovedne

Najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Mesto Banská Bystrica bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby dbali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj.  O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.