Všetky aktuality

Neparkujme pred nádobami na odpad, budeme mať poriadok

7. januára 2019

Osádky zvozových vozidiel komunálnych odpadov sa pri každodennom výkone služby stretávajú s mnohými problémami. K najväčším patrí parkovanie priamo pred kontajnermi, čo zabraňuje spoľahlivému výkonu ich práce.  Riešenie často závisí od ľudského prístupu. Napriek posilnenému zberu komunálneho odpadu a vývozu odpadu aj počas vianočných sviatkov, sa pre nevhodné parkovanie priamo pred kontajnermi nepodarilo zabezpečiť vývoz odpadov na každom […]

Čo s vianočným stromčekom?

7. januára 2019

K hlavným symbolom Vianoc patrí aj stromček, ktorý počas sviatkov zdobí naše príbytky. Niektorí obyvatelia volia umelú alternatívu, ktorú neskôr nemajú problém odložiť. V mnohých domácnostiach však majú počas sviatkov živý stromček. Kde a kedy ho môžete vyhodiť? Vianočné stromčeky určené na vyhodenie môžete ukladať vedľa kontajnerov na zber komunálneho odpadu tak, aby boli viditeľné a dostupné pre pracovníkov […]

Banskobystrickí žiaci vytriedili vyše pol tony nápojových kartónov

20. decembra 2018

Na Slovensku sa denne predá 1,5 milióna nápojových kartónov. Ide o recyklovateľný materiál, preto sa OZV ENVI – PAK a spoločnosť Tetra Pak spoločne rozhodli zvýšiť povedomie o dôležitosti ich triedenia a podporiť ich zber na základných školách v troch krajských mestách. Do súťaže sa celkovo zapojilo desať základných škôl v Nitre, Trenčíne a Banskej […]

Poslanci schválili rozpočet

19. decembra 2018

Banskobystrickí poslanci dnes na 2. zasadnutí mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili historicky najvyšší rozpočet samosprávy v objeme takmer 84 mil. eur. Samospráva tak nevstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Vyrovnaný rozpočet na rok 2019 dáva priestor na budovanie parkovísk a vytváranie parkovacích miest, obnovu ciest a chodníkov, podporu cestovného ruchu a pokračovanie v obnove materských […]

Primátorský punč 2018

18. decembra 2018

Na tradičnom charitatívnom podujatí aj tento rok zavládla pravá vianočná atmosféra a dobrá nálada. Vôňa punču prilákala na Námestie SNP mnohých Banskobystričanov i návštevníkov. Počas troch hodín sa podarilo vyzbierať sumu vo výške 2 230 eur. Výťažok poputuje do rúk neziskovej organizácie Domu matky Terezy. Tento domov sa snaží vytvárať dôstojné podmienky pre život zdravotne […]

Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

12. decembra 2018

Ján Nosko primátor mesta Banská Bystrica V Banskej Bystrici, 10. 12. 2018   P O Z V Á N K A   V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici […]

Nedeľná situácia bola extrémna

3. decembra 2018

Zimné obdobie sa v meste začalo 15. novembra a potrvá do 31. marca. Počas týchto dní zabezpečujeme zimnú údržbu ciest a chodníkov a dispečing údržby je v stálej pohotovosti. Počas včerajšej poľadovice boli od rána v teréne všetky mechanizmy, ktoré sú určené na posyp, no aj napriek tomu bol stav v uliciach vážny. Čistenie ciest a chodníkov zabezpečovali kompetentní pracovníci počas celého dňa […]

Úradné hodiny Klientskeho centra a Matričného úradu počas sviatkov

28. novembra 2018

Úradné hodiny Klientskeho centra, Matričného úradu a ohlasovni pobytu Mestského úradu Banská Bystrica budú počas vianočných a novoročných sviatkov roku 2018 upravené nasledovne: v piatok, 21. decembra 2018  od  7,30 hod. – 13,00 hod. a v pondelok, 31. decembra 2018 bude zatvorené. od  2. januára 2019 budú úradné hodiny zabezpečované v obvyklom prevádzkovom čase.

Pozvánka na verejné prerokovanie revitalizácie vnútrobloku Tulská – Kyjevské námestie – Moskovská

26. novembra 2018

V auguste 2018 sme obyvateľom Fončordy predstavili návrh revitalizácie vnútrobloku Tulská – Kyjevské námestie – Moskovská. Odznelo niekoľko pripomienok, ktoré sme sa usilovali zapracovať. Vo štvrtok, 29. novembra 2018 o 17:00 hod. sa v jedálni ZŠ Moskovská uskutoční druhé verejné prerokovanie, na ktoré všetkých srdečne pozývame.

Primátor i poslanci zložili sľub

22. novembra 2018

Priestory Cikkerovej siene historickej radnice sa dnes stali dejiskom slávnostného zloženia sľubov primátora mesta a  novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. Jána Noska si Banskobystričania za svojho primátora zvolili už po druhý raz, a preto na dnešnom zasadnutí Ustanovujúceho mestského zastupiteľstva opätovne zložil sľub v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, […]

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

22. novembra 2018

V zmysle  §-u  12  ods.  1  zákona   SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na 22. novembra 2018 (štvrtok) o 16.00 h v priestoroch Cikkerovej siene Radnice, II. poschodie, Námestie SNP 1 v Banskej Bystrici s nasledovným […]

Banskobystrické Vianoce 2018

21. novembra 2018

Jedny z najkrajších sviatkov v roku sú už predo dvermi. Tohtoročné Banskobystrické Vianoce ponúknu obyvateľom i návštevníkom tradície, ale aj niekoľko noviniek. Banskobystričania sa opäť môžu tešiť na zaujímavý program, stánky s občerstvením či remeselným a doplnkovým sortimentom. Chýbať nebude ani tradičná ozdoba námestia v podobe vianočného stromčeka. Súčasťou Vianoc v našom meste sú tradičné vianočné trhy, ktoré sa začnú […]

Návrh na ocenenie športovca, kolektívu, funkcionára za rok 2018

19. novembra 2018

Mesto Banská Bystrica  opäť po roku ocení úspešných  športovcov, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky, výrazne prispeli k jeho reprezentácii v rôznych športových disciplínach a súťažiach alebo ho športovými úspechmi zviditeľnili doma aj v zahraničí. Okrem návrhov ocenenia  na športovcov jednotlivcov očakávame  aj návrhy na  úspešné športové kolektívy (mládežnícke, seniorské) a pracovníkov, ktorí sa osobitne zaslúžili o šírenie dobrého mena  v oblasti športu, napr. […]

Mestská veža sa rozsvieti pre dobrú vec

16. novembra 2018

Na počesť predčasne narodených detí a ich rodičov sa počas novembra 2018 rozsvietia na purpurovo rôzne pamiatky a budovy po celom svete. Do tejto iniciatívy sa zapojí aj mesto Banská Bystrica, ktoré na žiadosť občianskeho združenia malíček už dnes rozsvieti Hodinovú vežu.  Občianske združenie malíček v spolupráci s Európskou nadáciou pre starostlivosť o predčasne narodené deti EFCNI a alianciou Prematurity Campaign […]

Pomôžte nám doplniť mozaiku výnimočných osobností

15. novembra 2018

Oceňovanie významných ľudí, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta, sa stalo v Banskej Bystrici tradíciou. Máte vo svojom okolí človeka, ktorý je plný nápadov či energie a obohacuje mesto pod Urpínom aj Banskobystričanov? Povedzte nám o ňom! Aj tento rok nám môžete posielať tipy na osobnosti, ktorým nechýba motivácia a do práce dávajú kus seba. […]

Park pred malou železničnou stanicou

14. novembra 2018

Rieka Hron je súčasťou mesta Banská Bystrica a pre obyvateľov i návštevníkov bola roky nedostupná. Ľudia však stále častejšie trávia svoj voľný čas v prírode a kontakt s vodou im podľa viacerých podnetov chýba. Samospráva preto hľadá riešenia, ako im vyhovieť a rieku sprístupniť. Východisko vidíme v lokalite pred Malou železničnou stanicou, ktorá je spätá s Hronom, no zároveň je v blízkosti centra mesta. […]

V meste vysadíme nové stromčeky

14. novembra 2018

Zeleň je dôležitou súčasťou každého mesta a všetky aktivity, ktoré napomáhajú k jej zachovaniu sú v Banskej Bystrici vítané. Pri tejto príležitosti samospráva prostredníctvom Oddelenia životného prostredia v spolupráci s organizáciou ZAaRES rozhodli vysadiť stromčeky, ktoré by neskôr bez výrubu mohli slúžiť ako vianočné. Vysádzať sa bude v jednotlivých mestských častiach. Táto aktivita sa uskutoční […]