Aktuality

Združenie K8: Systém financovania samospráv a včasná komunikácia sú pre nás kľúčové

Združenie K8 v Banskej Bystrici

V dňoch 13. a 14. novembra 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo rokovanie Združenia K8. Jednou z tém stretnutia bola aj voľba predsedu na ďalšie obdobie, ktorým sa stal primátor Košíc Jaroslav Polaček a jeho podpredsedom bude Marek Hattas z Nitry. Najdiskutovanejším bodom bolo financovanie samospráv v kontexte výpadkov v príjmoch a negatívnych ekonomických prognóz Vlády SR. Primátori všetkých krajských miest sa zhodli na tom, že zvyšovanie daní a poplatkov je pre mnohé samosprávy nevyhnutný krok. 

Programové vyhlásenie vlády bolo hlavým predmetom včerajšieho i dnešného rokovania zduženia K8. Primátori krajských miest sa zaoberali aktuálnymi problémami, ktoré sú v jednotlivých samosprávach identifikované a je nutné ich riešiť.

„V dokumente sa nachádzajú opatrenia, ktoré môžu mať pozitívne vplyvy na samosprávy pre jednotlivé oblasti, avšak treba povedať, že sú to naozaj veľmi všeobecné vyjadrenia. Potrebujeme sa dostať do problematiky a poznať vecnú stránku. Aj preto bude našou úlohou po prijatí programového vyhlásenia parlamentom naplánovať sériu stretnutí, na ktorých budeme o konkrétnych krokoch vzájomne komunikovať,“ hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Všetky slovenské samosprávy momentálne zostavujú svoje rozpočty na rok 2024 a odhadujú príjmy, s ktorými budú hospodáriť. Nastavujú, aký rozsah služieb budú môcť poskytovať svojim obyvateľom, a aké investície budú môcť realizovať. Po predchádzajúcich zásahoch minulých vlád, ale aj vplyvom inflácie a negatívnych ekonomických prognóz je zrejmé, že zachovanie súčasnej úrovne služieb bude možné len za predpokladu zvýšenia daní a poplatkov.

„Faktom je, že nie len krajské mestá, ale aj väčšina ostatných, ktoré sú súčasťou Únie miest Slovenska, sa budú musieť vysporiadať so zložitou finančnou situáciou. Ak by sme nepristúpili k tomuto opatreniu, nedokázali by sme poskytovať služby pre našich obyvateľov ani v dostatočnej kvalite, ale ani kvantite. Je však dôležité povedať, že zvýšenie daní nie je len rozhodnutím samotného primátora. Téma bude diskutovaná v rámci náročných rokovaní aj s mestskými poslancami, takže uvidíme, akou cestou sa rozhodnú ísť. Avšak ekonomika je neúprosná a čísla nepustia,“ objasňuje Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

Banská Bystrica pristúpila k zvýšeniu daní či poplatkov vlani a Trnava v roku 2020. Dnes sa na nepopulárne opatrenia pripravujú aj ostatné mestá. Iným spôsobom totiž nie je možné zostaviť vyrovnaný rozpočet na budúci rok, ktorý je pre rozvoj samospráv kľúčový.

„Na negatívne dopady legislatívy na naše rozpočty sme upozorňovali v minulosti opakovane. Veríme, že situácia s prijímaním rozhodnutí v neštandardnom legislatívnom procese či v skrátených konaniach, no najmä bez analýz finančných dopadov na naše mestá a obce, sa už viac nebude opakovať. Doposiaľ sa uskutočnilo s novou vládou niekoľko stretnutí, na ktorých sme diskutovali o odložení zákona o uložení odpadu na skládku, stavebného zákona a uvažujeme aj o tom, aby sa odložil aj zákon o územnom plánovaní. Komunikácia teda začala na konštruktívnej a slušnej úrovni. Dúfame, že to tak zostane i naďalej a my sa opäť staneme rovnocennými partnermi štátu,“ uzatvára Ján Nosko.

Mgr. Dominika Adamovičová
Kancelária primátora

Galéria