Aktuality

V Rozprávkových jasličkách pribudli nové pomôcky a hračky

Nové hračky a pomôcky

Detské jasle na ulici Trieda SNP, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, boli úspešné v projekte Podpora zariadení starostlivosti o deti do troch rokov ich veku. Vďaka získanému finančnému príspevku v hodnote päť tisíc eur zakúpili v zariadení rehabilitačné kútiky a vaky, rôzne stavebnice, bio sady do pieskoviska, kocky, kočíky, motorky a mnoho iného. Celkovo ide o 108 kusov pomôcok a hračiek, ktoré zlepšia i skvalitnia život vyše 70 malým Banskobystričanom.

Po tom, čo vo všetkých štyroch triedach pribudol moderný a kvalitný nábytok, nové skrinky v šatniach, ako aj exteriérové prvky, ktoré sú súčasťou areálu, majú jasličky opäť novinku. Deti sa od tohto týždňa môžu hrať s novými hračkami a používať rozličné pomôcky.

„Využili sme možnosť zapojiť sa do Národného projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na rozvoj dieťaťa. Naším zámerom je neustále napredovať, rozširovať škálu služieb, zlepšovať podmienky a zdokonaľovať špeciálny výchovno-vzdelávací program i pestré aktivity, aby sa sem detičky vracali s radosťou. V neposlednom rade je pre nás dôležitá spokojnosť rodičov, ktorí nám s dôverou svoje ratolesti odovzdávajú,“ hovorí Michaela Halabuková, vedúca Rozprávkových jasličiek.

Vybavenie vo výške takmer päť tisíc eur tvoria edukačné hračky a pomôcky určené pre rozvoj motoriky, komunikácie, reči, ale aj zlepšenie technických, pohybových i expresívnych zručností dieťaťa. Malí jasličkári sa môžu tešiť na nové divadielka, rehabilitačné kútiky, stavebnice, zajazdiť si na odrážadlách či zahrať si na hudobných nástrojoch.

„Opäť sa potvrdilo, že vedenie i zamestnanci jaslí, ako aj odboru sociálnych vecí mestského úradu, odvádzajú výbornú prácu a nepretržite pracujú na tom, aby bolo zariadenie z roka na rok komfortnejšie, modernejšie a bezpečnejšie. Som rád, že vďaka ich úsiliu a nasadeniu fungujú Rozprávkové jasličky príkladne. Verím, že nové pomôcky a hračky detičky potešia a zároveň prispejú k celkovému rozvoju ich osobnosti,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria