Aktuality

Stavebné práce na Poľnej ulici finišujú, obnovy by sa mala dočkať aj slepá ulica v tejto lokalite

Poľná ulica_1

Poľná ulica v smere do Malachova bude po komplexnej rekonštrukcii už čoskoro bezpečnejšia pre všetkých obyvateľov, motoristov, chodcov i cyklistov. Po obnove prvého, takmer polkilometrového úseku, oprave chodníkov vrátane výmeny obrubníkov a po obnove autobusových zálivov i uličných vpustí sa práce presunuli do lokality na križovatke Poľná – Malachovská cesta. Zámerom mesta je v najbližšom období vyčleniť financie a zrekonštruovať aj slepú ulicu, ktorá je jediným prístupom k desiatkam rodinných domov, a po rokoch tiež volá po celkovej obnove.

Hoci sa stavebné práce na Poľnej ulici blížia do finále, mesto sa v tejto časti Banskej Bystrice rozhodlo zamerať pozornosť aj na ďalší úsek v nevyhovujúcom stave. Okrem pôvodne plánovanej rekonštrukcie úseku v celkovej dĺžke 432 metrov sa preto mechanizmy presunuli aj na križovatku Poľnej ulice a Malachovskej cesty.

Križovatka s Malachovskou cestou priamo nadväzovala na zrekonštruovaný úsek a vzhľadom na zhoršenie jej stavu v poslednom roku bolo žiaduce ju opraviť. Konštrukčné vrstvy vozovky v telese križovatky nezodpovedali požiadavkám na bezpečné užívanie. K jej poškodeniu prispel vek a zvýšené dopravné zaťaženie.  So zhotoviteľom, spoločnosťou PEMAX PLUS, spol. s.r.o., sme preto uzavreli dodatok k zmluve týkajúci sa rozšírenia prác,“ hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Aj keď dodávateľ avizuje skorší termín dokončenia, všetky práce na Poľnej ulici, vrátane križovatky, by mali byť ukončené do 29. septembra.

Na rekonštruovaných úsekoch bude po vyzretí asfaltu zároveň doplnené vodorovné dopravné značenie. Dobrou správou pre obyvateľov Poľnej ulice je aj návrh mesta vyčleniť z rozpočtu ďalších 130 000 eur na rekonštrukciu a odvodnenie 550-metrovej slepej ulice od domu č. 54 až po č. 157, ktorá je tiež dlhodobo v zlom stave. O vyčlenení finančných prostriedkov na realizáciu tejto investičnej akcie rozhodnú poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Aj keď sa nám úspešne podarilo zrealizovať komplexnú rekonštrukciu hlavnej cesty na Poľnej ulici, nechceli sme slepú ulicu vedúcu k rodinným domom nechať nepovšimnutú. Preto poslancom navrhnem vyčleniť financie z dodatočných zdrojov, ktoré mesto v uplynulom období získalo. Verím, že návrh bude na najbližšom mestskom zastupiteľstve schválený a budeme môcť začať s realizáciou,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria