Aktuality

Práce na cyklomoste v Radvani sa blížia do finále, začiatkom augusta sa otvorí výjazd na R1

Autor návrhu lávky - Link projekt s.r.o., autor vizualizácií - Janoušek & Havlíček (4)

V októbri minulého roka začalo mesto s výstavbou cyklomosta, ktorý by mal byť otvorený na jeseň tohto roka. Stavebné práce prebiehajú podľa plánovaného harmonogramu a aktuálne sa začína s ukladaním oceľových dielov mosta na podpornú konštrukciu ponad rýchlostnú cestu R1. Montáž si už v najbližších dňoch vyžiada viaceré dopravné obmedzenia, preto obyvateľov a cestujúcu verejnosť žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

Nový cyklomost prepojí bezpečne mestskú časť Radvaň a Zvolenskú cestu, pričom na strane pri čerpacej stanici Tesco sa napojí na budúci podchod pre peších a cyklistov popod frekventovanú cestu vedúcu na Radvanský most. Ten je súčasťou plánovanej cyklotrasy z centra mesta až do mestskej časti Kraľová. Na druhej strane sa cyklomost napojí na rodinnú cestičku smerom na Zvolen, ktorú dobuduje Banskobystrický samosprávny kraj.

Po rozsiahlych prácach na základových konštrukciách, ktoré sú uložené najmä v zemi a budovaní nájazdov, tzv. slimákov, sa začína s ukladaním oceľových dielov mosta ponad rýchlostnú cestu R1, čo bude najviditeľnejšia časť stavby aj pre obyvateľov.

Osádzanie mosta ponad rýchlostnú cestu R1

V dňoch od 11. do 14. júla 2023 bude žeriav najskôr osádzať montážne diely cyklomosta ponad Zvolenskú cestu pri predajni Hyundai, čo si vyžiada uzatvorenie tohto úseku, Zvolenskej cesty a menšieho mosta ponad Hron. Regulovaný prejazd bude umožnený iba pravidelným linkám prímestskej autobusovej a mestskej hromadnej dopravy. Na nevyhnutný čas bude aj táto doprava vylúčená, o čom budeme verejnosť včas informovať. Obchádzková trasa bude vyznačená prenosným dopravným značením.

1
1

„Nadväzovať na to budú najnáročnejšie práce ponad rýchlostnou cestu R1. Z tohto dôvodu bude v dňoch 13. a 14. júla 2023 doprava na R1 presmerovaná do jazdného pásu smer Zvolen, kde bude obojsmerná premávka. V  dňoch 17. a 18. júla 2023 bude doprava na R1 presmerovaná opačne, do jazdného pásu smer Banská Bystrica. Na uvedené dopravné obmedzenie bude upozorňovať dočasné dopravné značenie,“ objasňuje Viera Fircová z Oddelenia investičnej výstavby MsÚ v Banskej Bystrici.

2
2
3
3

 

Začiatkom augusta sa otvorí výjazd zo Zvolenskej cesty na R1

Najväčším obmedzením, ktoré počas výstavby pociťujú najmä vodiči, je uzatvorený výjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu pri predajni Hyundai. Aj keď stavebné práce na moste budú dokončené v septembri, tento výjazd bude pre motoristov otvorený už skôr, a to začiatkom augusta. Jeho otvorenie by malo pomôcť odľahčiť dopravnú situáciu na Sládkovičovej ulici, ako aj na svetelnej križovatke na začiatku Poľnej ulice a následne, na veľkom kruhovom objazde pri Europa SC.

Počas augusta budú spod cyklomosta odstránené podporné konštrukcie a zrealizuje sa aktivácia závesných lán. V tom čase bude z dôvodu bezpečnosti potrebná posledná čiastočná uzávierka cesty R1, uzatvorenie časti Zvolenskej cesty, mosta ponad Hron a výjazdu na R1. Podľa harmonogramu pôjde o uzáveru v trvaní pár dní. Verejnosť budeme o konkrétnom termíne dopravných obmedzení informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Cyklomost nadväzuje na kostrovú sieť cyklotrás

Cyklotrasa, na ktorú sa cyklomost bude bezprostredne napájať, začína na Huštáku, prechádza popri Europa SC, po okraji parkoviska okresného úradu, cez areál starého Tesca a svetelným cykloprechodom na Radvanskú ulicu. Na jej konci sa vybuduje podchod pre peších a cyklistov popod frekventovanú cestu vedúcu na Radvanský most. Podchod vyústi pri čerpacej stanici Tesco a napojí sa na cyklochodník, ktorý už v súčasnosti buduje zhotoviteľ cyklomosta. Cykotrasa bude pokračovať poza obchodné domy Tesco a Nay smerom do Kráľovej.

„Aktuálne máme na túto trasu vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, finalizuje sa majetkovoprávne vysporiadanie a na jeseň by sa mali spustiť povoľovacie procesy. Cyklotrasa bude nadväzovať na pripravované trasy smerom na Fončordu, Námestie slobody, sídlisko a cyklocestu do Sásovej. Som rád, že naše plány sa pomaly stávajú realitou, a postupne sa približujeme k výstavbe cyklotrás v celkovej dĺžke 16 km. Zároveň verím, že spoločne zvládneme posledné dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou cyklomosta a v septembri už bude plnohodnotne slúžiť všetkým cyklistom i chodcom,“ uzatvára primátor Ján Nosko.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria