Aktuality

Na Poľnej ulici v smere do Malachova bude od pondelka realizovaná výmena asfaltov, práce dopravu čiastočne obmedzia

Rekonštrukcia Poľnej ulice

Od júna 2023 rekonštruujeme cestu na Poľnej ulici vedúcu cez Stupy do Malachova. V pondelok, 31. júla 2023 začne zhotoviteľ pracovať na výmene konštrukcie vozovky v úseku od križovatky smer Fončorda po križovatku pri rodinnom dome č. 87. Konkrétne pôjde o odfrézovanie pôvodného asfaltu a následnú pokládku nového asfaltového krytu. Práce by mali trvať do 11. augusta tohto roka. V uvedenom období (31. júla – 11. augusta 2023) bude čiastočne obmedzený prejazd Poľnou ulicou, vrátane vjazdov z tejto ulice na súkromné pozemky.

Vodičov, ako aj obyvateľov dotknutej lokality žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť na cestách a sledovanie dopravného značenia upozorňujúceho na dočasné obmedzenia.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora