Aktuality

Medený hámor prvýkrát ožije kultúrou aj v noci

Tomáš Pastorok

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci so Stredoslovenskou galériou, mestom Banská Bystrica a OZ Severná pozýva 15. októbra o 19:00 na ďalšiu zo série podujatí Nedeľa v Medenom hámri. Svetovo významná technická pamiatka bude tentokrát verejnosti predstavená netradične, a to po tme a cez tvorbu maliara Dominika Skuteckého.

Prvýkrát chceme sprostredkovať nočný zážitok z areálu Medeného hámra. Prvýkrát sa Nedeľa v Medenom hámri uskutoční v zadnej časti nad areálom so vstupom od križovatky do Laskomerskej doliny pod nadjazdom. A prvýkrát pracujeme s osobnosťou Dominika Skuteckého, ktorý tu aj v objekte hiartov reálne tvoril. Exteriér hiartov sa v noci rozžiari rozanimovanými obrazmi, ktorých podobizne ožijú po viac ako 100 rokoch, a to na pozadí živej atmosferickej hudby,” uvádza Juraj Havlík.

Videomapping špeciálne pre túto príležitosť prichystal Matúš Astrab, pričom o živú hudbu sa postará David Javorský, obaja mladí domáci umelci.

Zároveň pozývame o 17:00 na sprievodný program do Vily Dominika Skuteckého, kde sa pri tejto príležitosti uskutoční komentovaná prehliadka výstavy Esej o Medenom hámri,” dopĺňa Zuzana Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie.

Aktuálne informácie ku podujatiu na: https://www.facebook.com/events/1305530836753214. Vstupné je dobrovoľné, podujatie je realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica – Výbor mestskej časti č.1.

______________________________________________________________________________

Matúš Astrab je umelec nových médií a absolvent Akadémie umení v Banskej Bystrici ateliéru digitálnych médií. Venuje sa predovšetkým digitálnym a analógovým presahom umenia prostredníctvom softvéru a s platformou Arduino formou multimediálnych a interaktívnych inštalácií. Okrem toho pracuje i s médiami animácie, video-mappingu a fotografie. Často pracuje so živými organizmami a vedeckými postupmi ktoré využíva v svojich dielach, v ktorých presadzuje predovšetkým ekologické ale aj iné súčasné témy.

David Javorský absolvoval štúdium v odbore maľba na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki v Krakove a neskôr doktorandský stupeň na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici. Okrem tradičného média maľby a kresby sa snaží aj o presah do multimediálneho obrazu, ktorý prepája s animáciou a hudbou. Hudba je tak isto dôležitou súčasťou v jeho tvorbe a médiá s ktorými pracuje, sa navzájom prepletajú cez seba. Tematika diel má vždy existenciálno-filozofické východiská a častokrát odkazujú na konkrétne literárne, filozofické či náboženské texty.

 

KONTAKT:

Juraj Havlík

OZ ZA! Medený hámor

MT: 0907 324 341

E: havlik.juraj@gmail.com

FB: www.facebook.com/zamedenyhamor/

Galéria