Aktuality

Kvôli oprave plynovodu dôjde k uzávierke ulice Jána Cikkera

Rekonštrukcia plynovodu na ulici J. Cikkera

V súvislosti s rekonštrukciou plynovodu v meste Banská Bystrica bude v stredu, 19. júla 2023, a v prípade potreby aj vo štvrtok, 20. júla 2023, v čase od 8:30 do 16:00 h. uzavretá ulica Jána Cikkera. V čase uzávierky bude zmenená regulácia dopravy na uliciach Národná pri Štátnej opere a Františka Švantnera, do ktorých bude možný vjazd výhradne od Kuzmányho ulice.

Vozidlá v Národnej ulici a Františka Švantnera budú púšťané v protismere existujúceho dopravného značenia. Všetkých účastníkov cestnej premávky žiadame o dodržiavanie predmetných uzávierok, ako aj o rešpektovanie pokynov príslušníkov banskobystrickej mestskej polície a pracovníkov SPP – distribúcia, a. s.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora