Aktuality

Mesto nebude tolerovať čierne stavby, na majiteľa nelegálneho objektu v Sásovej podalo trestné oznámenie

Čierna stavba na Ďumbierskej ulici v Sásovej

Budova na Ďumbierskej ulici je jednou z ďalších nezákonných stavieb v Banskej Bystrici, ktorá je výsledkom benevolentného stavebného zákona. Napriek opakovaným štátnym stavebným dohľadom, výzvam, ako aj právoplatným rozhodnutiam na bezodkladné zastavenie stavebných prác, majiteľ nariadenia nerešpektoval a v činnosti pokračoval. Na základe posledného dozoru, ktorý vykonali zamestnanci stavebného úradu koncom januára 2022, podalo mesto trestné oznámenie na tunajšiu okresnú prokuratúru. Súčasne bola zo strany Oddelenia správneho konania Mestskej polície v Banskej Bystrici podnikateľovi udelená sankcia vo výške 25 tisíc eur. Proces sa momentálne nachádza v exekučnom konaní.

O nelegálnej činnosti na Ďumbierskej ulici je samospráva podrobne informovaná na základe vlastného prieskumu, ako aj podnetov zo strany obyvateľov už od roku 2020. Koncom decembra toho roka bol preto vykonaný prvý štátny stavebný dohľad, ktorým sa preukázalo, že stavebné práce sú realizované bez územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Následne bola zo strany Stavebného úradu v Banskej Bystrici majiteľovi doručená výzva, ako aj právoplatné rozhodnutie o bezodkladnom zastavení stavebných prác.

„V auguste minulého roka sme opätovne vykonali štátny stavebný dohľad, ktorým sme zistili, že naše nariadenia ani výzvy stavebník nerešpektuje. Preto sme spis postúpili na oddelenie správneho konania mestskej polície, ktoré majiteľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím udelilo pokutu 25 tisíc eur. Vzhľadom na to, že uloženú sankciu stavebník doposiaľ neuhradil, podali sme návrh na začatie exekučného konania“ hovorí Filip Gašparec, vedúci Stavebného úradu v Banskej Bystrici.

Začiatkom januára tohto roka vykonali zamestnanci stavebného úradu v poradí tretiu kontrolu, na ktorej bolo znova zistené nerešpektovanie rozhodnutia o zastavení stavebných prác. Z tohto dôvodu podalo mesto trestné oznámenie na Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici.

„Ako mesto nie sme zástancovia trestnoprávnych inštitútov za každú cenu, ale v tomto prípade sme nemali inú možnosť. Urobili sme všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu verejných záujmov. Naše nástroje neboli účinné, preto verím, že prokuratúra nájde spôsob, akým dá čiernej stavbe na Ďumbierskej ulici definitívnu stopku. Som presvedčený, že k nelegálnym stavbám by sa malo vo všeobecnosti pristupovať nekompromisne, čo si bude vyžadovať sprísnenie samotnej legislatívy,“ uzatvára primátor Ján Nosko.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora