Aktuality

Život v našom meste chceme zlepšiť aj poukázaním na niektoré problémy

Projekt mesta a UMB

Koncom roka 2019 mesto Banská Bystrica s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela a Univerzitou Komenského podpísalo zmluvu o spolupráci v rámci zaujímavého projektu. Zameriava sa na postrčenie jednotlivcov k zmene ich správania poukázaním na konkrétne nedostatky. Prvé aktivity realizované na základe projektu APVV „Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík“ si v uliciach nášho mesta môžete všimnúť už zajtra, 23. septembra 2021 od 10:00 hod. v okolí Námestia slobody a OC Prior.

Behaviorálne postrčenia v rámci spomínaného projektu sa zameriavajú na skvalitnenie života obyvateľov mesta, a tiež na zvýšenie účinnosti miestnej politiky v ekonomickej oblasti a oblasti nakladania s odpadom.

„Ide o nenáročné, relatívne lacné opatrenia, ktoré sú ľahko zrealizovateľné, sú založené na kreativite, a zároveň ovplyvňujú konanie ľudí želaným spôsobom. Zmena nemá prísť formou príkazov a zákazov, ale ako určitá psychologická motivácia,“ upresňuje  Katarína Vitálišová z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými mnohé slovenské mestá bojujú patrí znečisťovanie verejných priestranstiev.

„Aj napriek snahe aktivačných pracovníkov mesta, zazmluvnených i partnerských spoločností či samotných obyvateľov sa stále stretávame so znečistením okolia košov, ciest a chodníkov. Som preto rád, že v Banskej Bystrici žijú aktívni ľudia, ktorí v rámci rôznych projektov na túto problematiku poukazujú a krok za krokom sa svoje okolie usilujú zlepšovať. Ako samospráva sa vždy radi zapojíme a pri takýchto činnostiach budeme nápomocní,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Odhodené papieriky, ohorky z cigariet a žuvačky prilepené na chodník sú častým problémom najmä na autobusových zastávkach a v okolí nákupných centier.

„Dôvodom je najmä to, že ľudia si dlhé chvíle čakania na autobus skracujú práve fajčením či jedením. Pri realizácii jednotlivých aktivít projektu sme sa preto rozhodli vytypovať frekventované lokality, aby sme na problémy upozornili čo najviac obyvateľov a návštevníkov,“ hovorí Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Na prilepené žuvačky poukážeme na autobusovej zastávke na Námestí slobody, ktorá je najväčším dopravným uzlom mesta, a tiež na neďalekej Kukučínovej ulici smerom k OC Prior. Tieto lokality sú blízko autobusovej stanice, štadióna, parku, úradu, nákupných centier i polikliniky.

„Prvá aktivita sa uskutoční už zajtra. Spolu so zástupcami UMB vo vybranej lokalite vyznačíme žuvačky prilepené na chodník výrazným, no zmývateľným sprejom. Vychádzať bude zo skúseností zo sveta, a tiež z toho, že bežný okoloidúci, ktorý sa na takéto žuvačky nezameriava si neuvedomuje ich množstvo ani to, ako znečisťujú okolie a znižujú aj jeho estetickú funkciu. Cieľom tohto postrčenia je minimalizovanie takéhoto odpadu a uvedomenie si, že žuvačky patria do koša, nie na zem,“ upresňuje Štúber.

V najbližších týždňoch sa tiež zameriame na odpadky v Parku pod Pamätníkom SNP, kde vyznačíme výrazné stopy vedúce priamo k existujúcim košom, aby ľudí upútali a vyhodili smeti radšej do nádoby ako na zem. Posledná aktivita vychádza z poznatku, že jednotlivci, resp. obyvatelia radi vyjadrujú svoj vlastný názor. Na zastávke Tajovského školy preto umiestnime hlasovací smetný kôš. Vhodením žuvačky či ohorku tak ľudia budú môcť zahlasovať za vybranú odpoveď na zvolenú otázku. Výhodou navrhovanej alternatívy je možnosť ľubovoľne si meniť text a miesto umiestnenia koša, ktorý následne zostane v majetku mesta.

Navrhnuté riešenia budú financované z prostriedkov APVV poskytnutých Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po realizácii budú tieto aktivity vyhodnotené a o ich úspešnosti a prínose vás budeme informovať.

 

Mgr. Dominika Grešková
Kancelária primátora