Aktuality

Začína sa revitalizácia vonkajšieho areálu Krytej plavárne na Štiavničkách

Parking_BB_v01-1

Vonkajší areál Krytej plavárne na Štiavničkách prejde v najbližších mesiacoch rozsiahlou revitalizáciou. Realizácia projektu je financovaná vďaka získanej vládnej dotácii v objeme 800 000 eur vyčlenenej na podporu organizačného zabezpečenia najväčšieho multišportového mládežníckeho podujatia EYOF 2022. Výsledkom stavebných prác bude komfortný a kvalitný priestor určený nielen pre  športovcov a športové kluby, ale aj pre všetkých návštevníkov plavárne.

V uplynulom týždni si vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť ViaStav BB, s. r. o. Banská Bystrica, prevzal stavenisko a dnešným dňom začína s komplexnou revitalizáciou západnej a severnej časti areálu obľúbeného športoviska domácich obyvateľov i ľudí z okolitých miest.

Je to jedna z najstarších plavární na Slovensku s 50-metrovým bazénom, ktorý bol v roku 2010 kompletne zrekonštruovaný. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa vtedy nepodarilo obnoviť okolie plavárne. Preto som rád, že v rámci príprav na EYOF 2022 vláda vyčlenila prostriedky na dobudovanie infraštruktúry a areálu plavárne. Cieľom projektu je vybudovať 65 parkovacích miest, verejné osvetlenie, zrealizovať parkové úpravy, osadiť lavičky, smetné koše či nový prístrešok na ochranu neďalekého prameňa. Myslím si, že revitalizáciou vznikne pre návštevníkov pekný a kvalitný priestor,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V areáli ďalej pribudne detské ihrisko s hojdačkami, outdoorové prvky i streetballové ihrisko. Od parkovacích plôch budú chránené oplotením s bráničkou.  Sadové úpravy zahŕňajú položenie nového trávnika a výsadbu kríkov, pričom nebude vyrúbaný žiaden strom. Súčasťou úprav je dovybavenie terasy na hlavnej budove plavárne, jej  napojenie schodiskom na spevnené plochy parkoviska a pod. Na terase vznikne brodisko so sprchou i ležadlá.

Som rád, že zhruba po dvoch rokoch projektovania a rôznych námietkach v stavebnom konaní sa nám podarilo sfinalizovať podmienky, pristúpiť k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa a v minulom týždni k podpisu zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. V rámci celej revitalizácie sa areál krytej plavárne stane výborným miestom pre šport a relax. Okrem parkovacích miest, ktorých je tu nedostatok, sme poňali celú obnovu tak, aby tu vznikol dostatočný priestor pre športovú prípravu, najmä pre plavcov a ich kondičné tréningy. Zároveň bude možný presun z terasy plavárne na plánované športoviská,“ dopĺňa Dušan Argaláš, riaditeľ mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a. s.

Celková výška investície predstavuje po verejnom obstarávaní  333 333 eur. V prípade priaznivého počasia by mali byť stavebné práce ukončené do troch mesiacov.

Sme radi, že sme túto zákazku vyhrali, a že ju budeme realizovať. Dnešným dňom začíname s prvými búracími prácami, hrubými terénnymi úpravami. Následne zrealizujeme dažďovú kanalizáciu, ktorá odvodňuje parkovisko, potom prekládku plynovodu a ďalej budeme pokračovať v riešení ihrísk, workoutových prvkov,  úpravách terasy a pod. Veríme, že nás počas stavebných prác nič neprekvapí a počasie nám bude priať,“ hovorí Ľuboš Lieskovský, konateľ spoločnosti ViaStav BB, s. r. o. Banská Bystrica.

V súvislosti s organizáciou EYOF 2022 budú okrem revitalizácie okolia plavárne zmodernizované aj vnútorné priestory. Na plavárni pribudne príslušenstvo potrebné pre organizáciu vrcholových plaveckých súťaží danej medzinárodnej úrovne. Žiadame všetkých návštevníkov plavárne a plážového kúpaliska o zhovievavosť a trpezlivosť počas stavebných prác. Od dnešného dňa, 14. júna 2021 je plaváreň otvorená už pre širokú verejnosť podľa pôvodného cenníka bez obmedzení. K dispozícii sú všetky bazény a atrakcie. Obnovený je aj náramkový systém, ktorý bol dočasne pozastavený.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria