Aktuality

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť začína budovať v Rudlovej-Sásovej výtlačné potrubie

ilustračná foto Rudlová

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako investor stavby, začína v týchto dňoch s  prácami súvisiacimi s dlhoročným problémom obyvateľov Rudlovej – Sásovej. V prvej fáze dôjde k vybudovaniu výtlačného potrubia, ktoré v ďalšom období umožní pokračovať vo výstavbe technologickej časti kanalizácie s následným budovaním zberačov na uliciach Strmá, Odbojárov, Dedinská a Pod Bánošom.  Cieľom projektu je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto časti Banskej Bystrice a presmerovať ich pomocou novovybudovanej stoky priamo do čistiarne odpadových vôd. V roku 2021 plánuje investor StVS prefinancovať takmer 44 000 eur.

Rudlovský potok slúži odjakživa ako „kanál“, do ktorého sa v prípade nepriaznivého počasia, z dôvodu nedostatočnej kapacity kanalizačného zberača, zlieva splašková aj dažďová kanalizácia z Rudlovej – Sásovej. Pri nárazových dažďoch sa potok vylieva a ohrozuje majetok obyvateľov žijúcich v jeho blízkosti. Aj keď samospráva nie je správcom Rudlovského potoka, vedenie mesta so zainteresovanými inštitúciami komunikuje už dlhé roky a snaží sa problém Rudlovčanov riešiť.

Som rád, že po rokoch nastal viditeľný posun a Stredoslovenská vodárenská spoločnosť začína riešiť jeden z pálčivých problémov obyvateľov mestskej časti Rudlová – Sásová. Verím, že zhotoviteľa nečakajú žiadne nepredvídané problémy a prvá fáza tejto investičnej akcie bude hotová do konca októbra tak, ako je plánované. Aj napriek tomu, že vybudovanie výtlačného potrubia nevyrieši situáciu v Rudlovej úplne, ide o prvý dôležitý krok, bez ktorého by sa nedalo pokračovať ďalej v riešení tohto problému,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi

Získanie stavebného povolenia trvalo štyri roky z dôvodu majetkovo-právnych vzťahov a pripomienok obyvateľov i dotknutých organizácií počas územného a stavebného konania. Na stavbu s názvom „Banská Bystrica – Rudlová, kanalizácia“ bolo vydané stavebné povolenie dňa 29. októbra 2019, a právoplatnosť nadobudlo 13. januára 2020. Po vydaní stavebného povolenia investor stavby, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., zabezpečil verejné obstarávania na zhotoviteľa a dozor stavby pre I. etapu výstavby. S jej realizáciou sa oficiálne začalo dňa 22. júla 2021 odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.

V prvej etape sa vybuduje výtlačné potrubie z miesta budúcej čerpacej stanice do dnes už existujúceho zberača, ktorý odvádza splaškové odpadové vody na čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica. V ďalších etapách výstavby sa bude pokračovať v nasledujúcich rokoch postupne od čerpacej stanice i odľahčovacej komory až po samotné stoky vedené ulicami,“ dopĺňa riaditeľ odboru investičného StVS, a.s., Peter Neuzer.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora