Aktuality

Rozprávkové jasličky majú stále voľné miesta pre nových malých objaviteľov

Mestské detské jasle, Rozprávkové jasličky

S príchodom nového školského roka a odchodom detí do materských škôl ostali v mestských detských jasliach – Rozprávkových jasličkách na ul. Trieda SNP 15 ešte stále voľné miesta, ktoré sú k dispozícii pre nových objaviteľov. Starostlivosť je v tomto zariadení poskytovaná pre deti od 1 do 3 rokov, pričom všetky sú rozdelené podľa veku do štyroch tried ꟷ Lienka, Kuriatko, Žabka,  Zajačik. Usmiaty personál ochotný pomôcť za každých okolností sa teší na každého malého jasličkára.

V jasliach majú detičky zabezpečený špeciálny výchovno-vzdelávací program a pestré aktivity. Ochotný personál učí deti rôzne zručnosti a vytvára podmienky na ich vlastnú aktivitu, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozornosť, rozširujú si slovnú zásobu, zdokonaľujú reč a vďaka vhodným didaktickým pomôckam a hračkám sa podnecuje ich tvorivosť či predstavivosť,“ hovorí Michaela Halabuková, riaditeľka mestských detských jaslí.

Mestské detské jasle, Rozprávkové jasličky
Mestské detské jasle

Nástup do zariadenia sa pre najmenších začína adaptačným procesom. Je dôležitý, pretože dieťa sa prispôsobuje novým podmienkam a zmenám.  V Rozprávkových jasličkách sa malí klienti nenudia. Kalendár aktivít je pestrý a každý mesiac zameraný na rôznorodé aktivity. V uplynulom období prešla budova jasličiek výmenou okien a zateplením fasády. Tento rok pribudlo viacero noviniek v exteriéri mestských jaslí.

Výhodou Rozprávkových jasličiek je aj rozsiahly vonkajší areál s pieskoviskami a novými hernými prvkami, domčekmi i šmýkačkami, ktoré pribudli tento rok. Pobyt a pohyb na čerstvom vzduchu je v priaznivom počasí pravidelnou súčasťou denného programu jednotlivých tried,“ dopĺňa Halabuková.

Všetky podrobné informácie, ako aj prihlášku môžete nájsť na webe detských mestských jaslí,  prípadne sa môžete osobne informovať u  riaditeľky jaslí M. Halabukovej.

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora