Aktuality

Mesto chystá najväčšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií za posledných desať rokov

javnornícka (15)

Zatiaľ, čo sa v súčasnosti zameriava pozornosť na rekonštrukciu Hornej ulice, Partizánskej cesty a Javorníckej ulice, ktoré sú už v rukách zhotoviteľa, mestské zastupiteľstvo schválilo návrh na vyčlenenie sumy vo výške 5 000 000 eur na ďalšiu rekonštrukciu najvyťaženejších ciest v Banskej Bystrici. Okrem toho sa pripravujú projekty obnovy či vybudovania žiadaných chodníkov vo viacerých lokalitách mesta.

Všetky miestne komunikácie, ktoré sme vytypovali, spôsobujú motoristom, cyklistom či peším problémy, a znižujú komfort ich jazdy a presunu po meste. Aj na základe diagnostiky Žilinskej univerzity ide o úseky, ktoré si zaslúžia rekonštrukciu, nakoľko po rokoch sú vo veľmi opotrebovanom stave. Za posledné roky tak pôjde o najväčšiu investíciu do obnovy ciest a chodníkov. V súčasnosti sú všetky frekventované úseky v štádiu projektových prác. Ďakujem poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí tento návrh podporili,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V najbližšom období tak bude spustená príprava komplexnej obnovy Poľnej ulice smerom do Malachova, takmer 2,5 kilometrového úseku zbernej komunikácie cez Fončordu od Moskovskej, cez Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK až po kruhový objazd pri Lidli. Samospráva plánuje rekonštruovať vozovku na Tajovského ulici v okolí mestského parku s vybudovaním mini okružnej križovatky a obnovu cesty smerom na amfiteáter, následne vozovku od Strieborného námestia cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor. Pre zlepšenie dopravnej situácie je aj v tejto lokalite plánovaná výstavba kruhového objazdu.  V pláne je aj obnova Bakossovej ulice s výmenou dlažby popri Penzióne Kúria a popri tržnici na Námestí Š. Moysesa. Rekonštrukcia počíta aj s Bernolákovou ulicou v Radvani, vrátane časti popred Novamed a Aulu SZU, ako aj s Hutnou ulicou smerom k atletickému štadiónu a plavárni na Štiavničkách.

Spolu s aktuálne rozbehnutými rekonštrukciami  Hornej ulice, Partizánskej cesty, Javorníckej ulice a pripravenej rekonštrukcie Gaštanovej ulice, ktoré by mali byť dokončené v priebehu augusta, tak v Banskej Bystrici pribudne viac ako 10 kilometrov obnovených ciest. Súčasťou obnovy ciest bude aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov s prihliadnutím na ich bezbariérovosť, vybudovanie bezpečných priechodov pre chodcov a aplikácia bezpečnostných prvkov pre ochranu cyklistov,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Okrem toho samospráva pripravuje aj rekonštrukcie chodníkov na Tatranskej, Kráľovohoľskej a Okružnej ulici  či vybudovanie nových –  v Kostiviarskej, Uľanke, na Pršianskej terase a v Kremničke v smere do Krematória. Tento rok zároveň mesto investuje ďalších 900 000 eur do opravy chodníkov vo všetkých mestských častiach na základe odporúčaní občianskych rád a poslancov za jednotlivé volebné obvody.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria