Aktuality

List primátora Jána Noska podpredsedníčke Vlády SR Veronike Remišovej

Dňa 20. januára 2021 sa uskutočnilo online rokovanie primátora Jána Noska s podpredsedníčkou Vlády, ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronikou Remišovou. Vedenie samosprávy chcelo poznať odpoveď na otázku, prečo je mestu Banská Bystrica a mestu Zvolen bezprecedentne zamedzované vytvorenie samostatných území udržateľného mestského rozvoja (UMR), ktoré sú pre obidve mestá a ich spádové územia kľúčové pre čerpanie eurofondov v ďalšom programovom období. Závery z online stretnutia neboli pre primátora Noska uspokojivé a  zároveň sa v meste rozprúdila medzi rôznymi záujmovými skupinami živá diskusia. Preto dnes adresoval ministerke Remišovej list s kľúčovými otázkami, na ktoré chce poznať odpoveď.

Obe mestá, Banská Bystrica aj Zvolen, spĺňajú všetky stanovené požiadavky a kritériá v zmysle metodiky vypracovanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pre vytvorenie samostatného územia udržateľného mestského rozvoja, t. j. min. 40 tisíc obyvateľov s trvalým bydliskom na území UMR a územie tvorené min. územím jadrového mesta a priamo susediacich obcí.  Experti z MIRRI SR nevedia jasne deklarovať, prečo sú mestá Banská Bystrica a Zvolen tlačené do vytvorenia spoločného UMR BB – ZV.

Naďalej presadzujem zámer vytvorenia dvoch samostatných území mestského rozvoja, nakoľko obe mestá – Banská Bystrica aj Zvolen túto metodiku spĺňajú. Ak by sa tak nestalo,  Banská Bystrica by bola jediné krajské mesto, ktoré nezíska vlastný UMR a rovnako Zvolen by bol jediné mesto, ktoré má viac ako 40 000 obyvateľov a ministerstvo mu neumožní vytvoriť vlastný UMR potrebný pre čerpanie eurofondov. Takýto postup bez predchádzajúcej odbornej diskusie, na ktorú sme doteraz čakali, vnímame ako zásah do autonómneho rozhodovania oboch miest o svojich prioritách a kontinuity rozvoja,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica má  svoje priority, projekty a plány, podobne ako ich má  aj mesto Zvolen. Pri vytvorení spoločného UMR BB – ZV vyvstávajú mnohé otázky. Napr. ktorý potenciálny projekt bude pri čerpaní eurofondov favorizovaný, ak Banská Bystrica by chcela obnoviť Medený Hámor, no prioritou mesta Zvolen je rekonštrukcia Pustého hradu?  Primátor Ján Nosko je toho názoru, že spoločné projekty Banskej Bystrice a Zvolena nie je možné zadefinovať v takom krátkom čase ako vyžaduje ministerstvo.

Máme mnoho otázok, na ktoré potrebujeme poznať odpovede, aby sme sa mohli správne a zodpovedne rozhodnúť v prospech rozvoja nášho mesta a územia UMR. Nedisponujeme informáciou, o akých finančných prostriedkoch v číselnom vyjadrení  ide pri vytváraní UMR-ov, a ani to, aká je garancia toho, že v prípade vytvorenia spoločného UMR BB – ZV budú naše mestá zvýhodnené ako to tvrdí štátny tajomník MIRRI SR. Chceme vedieť, či príde naše mesto o finančné zdroje pre ďalšie programovacie obdobie v prípade rozhodnutia postupovať pri vytváraní UMR samostatne. Na regióne nám záleží, ale musíme disponovať dostatkom informácií,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 Vedenie mesta Banská Bystrica verí, že na všetky adresované otázky dostane odpovede v čo najkratšom čase. Na základe nich bude môcť v území uskutočniť vecnú a odbornú diskusiu, pretože existuje viac možností integrovaného rozvoja a územnej spolupráce.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

 

Prílohy na stiahnutie