Aktuality

Banská Bystrica pokračuje na ceste k zisku titulu Mesto kultúry 2022

Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica od minulého roka začalo podnikať kroky k získaniu titulu Mesto kultúry 2022 a v marci sa zapojilo do rovnomennej výzvy Fondu na podporu umenia v prípravnej fáze. Vytvorená programová rada pracovala na projekte spolu s oddelením kultúry MsÚ a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce a neziskových organizácií deväť mesiacov. Vyvrcholením prihlášky bolo včerajšie vypočutie pred odbornou komisiou. Dnes sa Banská Bystrica dozvedela pozitívne správy – s vytvorenou futuristickou koncepciou METRO KULTÚRY, ktorá si dáva za cieľ budovať vzťahy a publikum, postupuje do druhého kola.

Pri tvorbe štruktúry sa programová rada usilovala, aby bol jej koncept otvorený širokej spolupráci s kultúrnymi aj občianskymi aktérmi a aktérkami. V procese príprav projektu sa jej podarilo zrealizovať desiatky stretnutí so zástupcami kultúrnej obce či komunitných organizácií a centier. Z nich vyplynula nevyhnutnosť sieťovania kultúrnych inštitúcií a potreba budovania chýbajúcej infraštruktúry.

Výsledkom mnohých stretnutí bol koncept, ktorý sme nazvali METRO. Dominuje mu idea infraštruktúry vzťahov. Náš projekt si zakladá predovšetkým na budovaní a spájaní kultúrnych komunít. Jeho úlohou nie je riešiť budovanie a rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry, ale môže pestovať vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pre akýkoľvek ďalší proces. Myslíme si, že len spoločným úsilím a systematickou prácou môžeme pozitívne zmeniť nastavenie fungovania kultúrneho segmentu v Banskej Bystrici,“ hovorí programový riaditeľ projektu Slavo Sochor.

Veľkou métou METRA je reagovať na potreby Bystričanov a Bystričaniek a prepojiť rôzne generačné preferencie. Členovia programovej rady uvažovali nad mestom ako nad komplexným organizmom, mysleli na jeho históriu, chceli preskúmať, kde naozaj žijeme cez kultúrnu pamäť mesta, spájať odborníkov a pamätníkov a spoločne vytvárať nové myšlienkové a kultúrne mapy mesta. Neboja sa podať ruku blízkym, byť nápomocní v integrácii nových obyvateľov a obyvateliek. Hľadajú medzigeneračné spojivá. Mesto chce byť otvorené pre všetkých, ktorí chcú pre Banskú Bystricu urobiť niečo viac.

Projekt je postavený na skvelej myšlienke budovania a sieťovania vzťahov, preto ma veľmi teší, že spolu s ďalšími dvomi mestami postupujeme do druhej fázy príprav. Ďakujem programovej rade a všetkým, ktorí sa na príprave projektu podieľali. Som presvedčený, že už dnes je koncepcia METRA pre naše mesto prínosom a verím, že jeho myšlienku naplníme a udržíme,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Verejná prezentácia projektu sa uskutoční v priebehu júna tohto roka. V ďalšej fázy príprav tak budú do procesu zapojené aj ďalšie organizácie a občianska verejnosť. O tom, ktorá z postupujúcich samospráv sa stane Mestom kultúry 2022, sa rozhodne na jeseň.  Tvorbu projektu v Banskej Bystrici zastrešuje programová rada v zložení: Slavo Sochor, dramaturg a organizátor, ktorý je zároveň programovým riaditeľom projektu, Jana Suraová, kultúrna  manažérka a producentka, Zuzana L. Majlingová, historička umenia, dizajnér René Baďura, strategička Katarína Vitálišová a dramaturg Milan Zvada. Koordinátorka projektu za mesto je vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ Miroslava Jančová.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora