Aktuality

ZAaRES prijal niekoľko opatrení na zlepšenie situácie s kosením

Kosenie Banská Bystrica

V poslednom období sa na sociálnych sieťach začal zvyšovať počet negatívnych podnetov na prácu Záhradníckych a rekreačných služieb. Diskutujúci komentujú poškodenie stromov spôsobené kosením či samotný štýl a intenzitu kosenia. Napriek tomu, že aj ZAaRES musel pristúpiť k úsporným opatreniam súvisiacim  s koronakrízou,  primátor Ján Nosko rokoval s riaditeľom mestskej organizácia a  požiadal ho o návrh opatrení na zlepšenie situácie a odstránenie nedostatkov.

Pripomíname, že Záhradnícke a rekreačné služby pristúpili v tomto roku k novému manažmentu kosenia. Keďže mesto musí klásť čoraz väčší dôraz na zadržiavanie a lepšie využívanie vody na verejných priestranstvách, na vybraných plochách dochádza k zníženiu intenzity kosieb alebo k tzv. mozaikovitému koseniu. Premyslenejšou a prírode blízkou údržbou zelene môže správca zelene dosiahnuť nielen ekonomické úspory, ale aj znížiť prašnosť, zlepšiť ochladzovanie priestoru i  ochranu rastlín a živočíchov.

Z dôvodu koronakrízy, zníženia príspevku na údržbu zelene a celkového šetrenia finančných prostriedkov organizácie sme museli v mesiacoch apríl až jún obmedziť využívanie externých koscov. Napriek všetkému ZAaRES kosí v Banskej Bystrici týždenne 10 až 15 ulíc. Vypomáhajú nám aj zamestnanci Podniku medzitrhu práce – šanca pre všetkých, ktorí sa starajú o kosenie areálov materských škôl a cintorínov,“ hovorí Ivan Šabo, riaditeľ ZAaRES-u.

Okrem kosieb a hrabania trávy zamestnanci ZAaRES-u vykonávajú orezy kríkov a stromov, vysádzajú kvetinové záhony, ktoré pravidelne vyplievajú, ošetrujú a polievajú. Tí istí zamestnanci odstraňujú popadané stromy a konáre po silných vetroch, realizujú kosenie neplánovaných lokalít, čo tiež predlžuje interval kosieb.

Aby sme zlepšili situáciu od júna sme  opäť začali priebežne prijímať sezónnych pracovníkov, koscov a hrabačky. Oproti minulým rokom sa však ich počet výrazne znížil. Naši zamestnanci od júla vykonávajú prácu aj počas sobôt, traktor s kosačkou pracuje na dve smeny a externej firme zadávame prácu vo väčšom rozsahu oproti plánovanému rozvrhu. Zaviedli sme aj častejšie kosenie detských ihrísk, ktorým sa venujú dvaja pracovníci z úseku športu dva  až tri dni v týždni,“ povedal na stretnutí Šabo.

Živú diskusiu na sociálnych sieťach rozprúdil aj príspevok poškodených líp v Parku pod Pamätníkom SNP. Kosci bývajú každoročne poučení ako majú vykonávať svoju prácu, no občas pochybia.

Poškodené lipy sme okamžite ošetrili stromovým balzamom. Zároveň sme objednali chráničky kmeňov, ktoré budú po prvý raz osadené na mladé stromy vysadené v meste v posledných rokoch. Koscov sme opätovne upozornili na výkon práce tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu stromov,“ objasňuje Ivan Šabo.

Vážim si prácu zamestnancov Záhradníckych a rekreačných služieb, ktorí sa starajú o krajšiu Banskú Bystricu. Za posledné roky sme sa kontinuálne snažili znižovať technologický investičný dlh. Všetci si ale uvedomujeme, že mať novú techniku niekedy nestačí. Dlhodobo vnímame problém s nedostatkom personálnych kapacít a minimálny záujem o tento typ práce. Verím, že nateraz vedenie ZAaRES-u prijalo dostatočné opatrenia, aby sa situácia zlepšila,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora