Aktuality

Všetky víťazné projekty z Participatívneho rozpočtu mesta sme úspešne zrealizovali

obnova povrchu športového ihriska

Od roku 2014 môžu obyvatelia mesta, ale aj banskobystrickí študenti rozhodovať o tom, ktoré projekty budú podporené z prostriedkov Participatívneho rozpočtu mesta. V poslednom ročníku sme vyčlenili na tento účel 40 000 eur. Zo 16 prihlásených projektov boli podľa hlasovania ľudí podporené štyri – 75 líp k výročiu SNP, Relax zóna IV. Etapa, Hybaj sa hýbať! a Obnova povrchu športového ihriska. Všetky už prešli úspešnou realizáciou.

Tento rok prišlo svoj názor vyjadriť 737 ľudí, ktorí do 18. apríla 2019 zahlasovali za vybraný projekt, a rozhodli tak o výslednom poradí. Najviac hlasov získal projekt 75 líp k výročiu SNP, ktorý dobrovoľníci zrealizovali 12. októbra nielen v Parku pod Pamätníkom, ale aj v jednotlivých mestských častiach. Nešlo len o pripomenutie si našej histórie, ale aj o zlepšenie životného prostredia výsadbou zelene.

O druhý podporený projekt – Relax zóna IV. etapa na Fončorde  sa postaralo mesto v spolupráci s odbornou organizáciou ZAaRES a miestnou komunitou. Obyvatelia Internátnej ulice sú aktívni, a tento priestor si rozvíjajú už štvrtý rok. Táto etapa bola zameraná na rekonštrukciu záhonov, výsadbu nízkokmenných stromov, inštaláciu obrubníkov a výsadbu rastlín, ktoré znášajú stály tieň. Inštalovaný bol aj stroj na posilňovanie chrbtových svalov a celý FITPARK bol ohradený. Pribudlo tiež nízke oplotenie, upravili sa záhony a pozornosti neunikli ani chodníky medzi jednotlivými zónami.

V spolupráci s Oddelením športu bol z Participatívneho rozpočtu financovaný nevšedný projekt Hybaj sa hýbať!, ktorý sa dočkal realizácie tento mesiac a vďaka nemu si môžu ľudia zacvičiť na workoutovom mobilnom ihrisku. V rámci projektu mesto zakúpilo a zabezpečilo dovoz špeciálnej konštrukcie – Flowparku. Ide o pevnú, kovovú konštrukciu, ktorá poskytuje veľa možností na tréning nielen parkouru, ale aj workoutu či crossfitu. Pozitívne je, že slúži  širokej verejnosti. Záujemcovia ju nájdu  pri CVČ Havranské v čase jeho otvorenia, alebo po dohode s niektorou z komunít, ktorá navštevuje KC Fončorda a má kľúč od areálu. Projekt napísali banskobystrickí parkouristi a pomáhali ho aj uskutočniť.

Cieľom posledného podporeného projektu – Obnova športového ihriska na Severnej ulici, bolo vyrovnanie a revitalizácia povrchu ihriska s pridanou hodnotou kreatívneho povrchu nafarbením ciest, skákacích a iných hier pre deti. Najmenších to vedie k uvedomelému správaniu sa na cestných komunikáciách, zábave, a tiež si vďaka takýmto projektom rozvíjajú motoriku. Pod vedením navrhovateľky projektu pomáhali s farbením povrchu ihriska aj obyvatelia.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora

 

Galéria