Aktuality

Ján Nosko: Ako jedno z prvých miest bojujeme proti kvízomatom

4-5d9f114d325dc

Banskobystrická samospráva sa dlhodobo venuje regulácii hazardu na území nášho mesta, napríklad upravením otváracích hodín herní a kasín. V poslednom období sme však zaznamenali prevádzkovanie nelegálnych hazardných hier v zvýšenom rozsahu, a to najmä v pohostinských zariadeniach. Deje sa tak prostredníctvom tzv. kvízomatov, ktoré predstavujú príklad ilegálneho prevádzkovania hazardných hier.

Po novelizácii zákona o hazardných hrách, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2018 a priamo zakázala prevádzkovanie hazardných hier vo všetkých pohostinských zariadeniach,  sa na území mesta rozmohol ilegálny hazard v podobe tzv. kvízomatov. Ide o zariadenia – automaty, ktoré medzi jednotlivé hry vkladajú jednoduché vedomostné otázky, čo z nich má urobiť vedomostnú súťaž, nie hazardnú hru. Hráči do nich investujú peniaze, hrajú, a samozrejme aj vyhrávajú alebo prehrávajú.

„Téma regulácie hazardu je aktuálna vo viacerých mestách na Slovensku. V Banskej Bystrici vnímame túto situáciu ako vážnu, nakoľko osoby, ktoré mali byť predmetnou novelou najviac chránené a sú zapísané v registri vylúčených osôb, dnes bez akejkoľvek kontroly zo strany štátneho či samosprávneho orgánu môžu pokračovať v hraní hazardných hier na nelegálnych zariadeniach, a to dokonca v ešte väčšom rozsahu ako predtým. Stav je alarmujúci, a preto sme začali bezodkladne konať,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Po zaznamenaní nárastu ilegálneho hazardu začalo mesto Banská Bystrica iniciatívne mapovať jednotlivé prevádzky pohostinstiev a iných zariadení. Už pri návšteve prvých pohostinstiev sme zaznamenali kritický stav, nakoľko v týchto prevádzkach sú umiestnené tzv. kvízomaty, ktoré sú absolútnou kópiou klasického hazardného stroja. Pri kontrole bola obsadenosť týchto zariadení na úrovni sto percent, teda za každým kvízomatom niekto sedel. Takéto kontroly mesto plánuje vykonávať pravidelne bez časového obmedzenia, a informovať tak príslušné orgány kontroly – Úrad pre reguláciu hazardných hier a Finančnú správu, ako aj orgány činné v trestnom konaní.

Cieľom mesta Banská Bystrica je likvidácia nelegálneho hazardu, nakoľko máme záujem chrániť osoby, ktoré sú ním ohrozené. Preto sme iniciovali vykonanie kontroly na nelegálny hazard prostredníctvom Úradu pre reguláciu hazardných hier. Zároveň sme požiadali o iniciovanie okamžitej novely zákona o hazardných hrách, ktorá musí iným spôsobom definovať hazardné zariadenie, a to najmä ako zariadenie, ktorého používanie je spojené s akýmkoľvek finančným predpokladom, resp. vstupom. Podnietili sme aj novelu § 229 Trestného zákona – prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, kde sa tento trestný čin musí vzťahovať nielen na prevádzkovateľov nepoctivých hier a stávok (môže ísť o tzv. biele kone), ale aj na osoby, ktoré vo svojej prevádzke umiestnenie takýchto zariadení umožňujú, a to nájmom, výpožičkou alebo iným právnym vzťahom k časti svojej prevádzky.

Na základe vzájomnej komunikácie s inými mestami sme zistili, že obdobný skutkový stav je napríklad aj v Žiline, Nitre či Ružomberku, pričom vzhľadom na vysokú organizovanosť prevádzkovateľa týchto nelegálnych hracích zariadení je zrejmá  vysoká pravdepodobnosť ich ďalšieho nárastu.

Okrem obrovských sociálnych dopadov na najslabšie vrstvy obyvateľstva hrozí, že aj legálni prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí sú prísne regulovaní zo strany štátnych orgánov, miest a obcí prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení, stiahnu z prevádzok svoje legálne hracie zariadenia a nahradia ich tzv. kvízomatmi, ktorých prevádzkovanie je momentálne bez akejkoľvek trestnej zodpovednosti a mimo pozornosť štátnych kontrolných orgánov.

„Mesto Banská Bystrica odmieta tento skutkový a právny stav akceptovať a vyvinie maximálne úsilie smerujúce k tomu, aby šíreniu nelegálneho hazardu na svojom území definitívne zamedzilo,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

 

Mgr. Dominika Mojžišová

hovorkyňa primátora