Aktuality

Pripomenuli sme si dôležité výročie

Majer

V novembri 1918 bolo podpísané prímerie k ukončeniu prvej svetovej vojny. Uplynulý víkend bol výnimočný tým, že od tejto významnej udalosti ubehlo už sto rokov. V Banskej Bystrici sme si preto, tak ako každý rok, pripomenuli pamiatku padlých vojakov. Tentokrát sme sa stretli na Vojnovom cintoríne v Majeri, kde sme si 11. 11. 2018 o 11:11 hod. pietnym aktom uctili obete vojny. Zároveň sme slávnostne odhalili Monument, ktorý dodal miestu dôstojnosť.

 

V Majeri v minulosti sídlila jedna z najväčších vojenských nemocníc s cintorínom, kde bolo pochovaných viac ako tisíctristo vojakov. Samospráva sa dlhodobo venuje problematike obnovy vojnových hrobov, a preto bola pred dvoma rokmi vyhlásená anonymná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorej výsledkom bol víťazný návrh pietneho miesta v Majeri.

 

„Svoju novú podobu začalo toto miesto dostávať v auguste a som rád, že sa nám návrh podarilo zrealizovať do 11. novembra 2018. V nedeľu sme si tak mohli pripomenúť históriu práve na Vojnovom cintoríne v Majeri. Ďakujem Zväzu vojakov SR, Vojenskej hudbe Banská Bystrica, zástupcom inštitúcií, delegáciám, architektom, ale aj všetkým, ktorí prišli a vzdali s nami hold padlým vojakom,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 

Súčasťou Monumentu je aj vyhliadka s menami vojakov, ktorí položili svoje životy počas prvej svetovej vojny. Je prístupná pre všetkých Banskobystričanov i návštevníkov a prináša možnosť pohľadu z výšky, čo tomuto pietnemu miestu dodáva iný, hlbší rozmer. Pribudli aj nové označníky s menami obetí, ktoré bude v budúcnosti obklopovať lúka.

 

Deň vojnových veteránov je vo svete známy ako Deň červených makov

 

Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom v Bratislave pripravilo pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny aj publikáciu o vojnovom cintoríne v Majeri pod názvom Tam, kde kvitnú divé maky. Knihu uviedli do života práve počas Dňa vojnových veteránov, včera, 11. novembra 2018 v priestoroch banskobystrickej radnice. Čitatelia v publikácii nájdu zoznam pochovaných, historické mapy, ukážky archívnych dokumentov, dobové fotografie či spomienky a príbehy vojakov. Obsahom budú aj zaujímavé informácie z vojenských dejín mesta, zisťovacích sondáží, archeologického výskumu a mnoho iného.

 

„Zámerom knihy je predstaviť širokej verejnosti základné fakty a poznatky o vzniku a existencii vojnového cintorína v Majeri, o činnosti vojenskej nemocnice a zachytiť neskoršiu históriu, ale aj súčasnosť tohto pamätného miesta a vízie do budúcnosti,“ hovorí Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry.

 

Publikácia bude v určitom počte zadarmo dostupná aj v Informačnom centre Banská Bystrica na Nám. SNP 1, ale aj v turistickom informačnom centre Banská Bystrica na autobusovej stanici. Záujemcovia sa o nej môžu koncom týždňa.

 

 

Pripomíname si…

 

Nemôžeme zabudnúť ani na tragické udalosti, ktoré sa odohrali v Kremničke a vpísali sa do národnej histórie. Kremnička sa stala najväčším masovým hrobom na Slovensku. Mesto v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pravidelne organizuje pietny akt uctenia si pamiatky zavraždených, ktorý sa tento rok konal v stredu, 8. novembra 2018.

 

Samospráva má v zmysle zákona o vojnových hroboch povinnosť starať sa na území mesta o všetky vojnové hroby a iné pietne symboly. Bývalý vojnový cintorín sa nachádzal aj pri Strednej odbornej škole informačných technológií na Tajovského ulici. Mesto sem preto umiestnilo modernú skulptúru s menami 478 pochovaných vojakov, čo miestu dodalo dôstojnosť. Autorom je M. Jánoš. Minulý týždeň k pamätníku zástupcovia samosprávy a BBSK spolu so študentmi na znak úcty položili vence a vlčie maky. Sochárske dielo má pripomínať život a osudy pochovaných vojakov. Projekt je realizovaný z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra a mesta Banská Bystrica.

Galéria