Agendy

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Občan

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Táto sociálna služba sa poskytuje na území mesta Banská Bystrica občanom s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica resp. občanom s trvalým pobytom mimo mesta Banská Bystrica, ale dočasne bývajúcich u svojich príbuzných s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica.

Podmienky na poskytovanie služby:

  • potvrdenie lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa
  • telefónna analógová pevná linka

 

 

Informácie