Agendy

Denné centrá – Občan

Za člena denného centra sa môžete prihlásiť v ktoromkoľvek z centier nachádzajúcich sa na území mesta Banská Bystrica aj priamo u vedúcich centier. Mesto Banská Bystrica má v zriaďovateľskej pôsobnosti zriadených 10 denných centier (klubov dôchodcov).

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

Vyplnenú a podpísanú prihlášku môžete doručiť osobne v dennom centre, poslať poštou, alebo zaslať na e-mailovú adresu: dennecentra@banskabystrica.sk

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa