Podujatia

Univerzitná noc literatúry 2021

uni 2021

Prečítali ste už niekedy sedem kníh za štyri hodiny? Nemožné?

Naša aktivita reaguje na neprítomnosť viditeľnejšej angažovanosti vzdelávacích inštitúcií, ale aj študentov a študentiek na kultúrnom živote mesta. Inšpirovali sme sa myšlienkou medzinárodného podujatia European Literature Nights s cieľom priblížiť súčasnú literatúru verejnosti inovatívnym spôsobom prostredníctvom série verejných čítaní a sprievodných akcií.

Šírením kultúry a umenia chceme aj v budúcnosti prispieť k zachovávaniu kultúrnych hodnôt, zvyšovaniu pozitívneho vzťahu verejnosti k umeniu, k tvorbe spisovateľov/umelcov a špecificky k čítaniu. Účasťou širokej verejnosti chceme odstraňovať bariéry a viesť spoločnosť k bezpredsudkovému vzájomnému vnímaniu a porozumeniu. Študentská participácia môže byť tiež ukážkou posilňovania občianskej zodpovednosti, motivácie k iniciatíve a aktivite a odmietania pasívneho príjmu vzdelania, kultúry a služby. Zároveň je príprava Univerzitnej noci literatúry študentmi a študentkami (pod odborným dohľadom vyučujúcich) príležitosťou na získanie praktickej skúsenosti v oblasti projektovania, komunikácie, rozvoja medziľudských vzťahov či aktívnym prepojením teórie zo školy s praxou.

7 dní, 7 kníh, 7 čítaní

Ženy čítajú ženy je ideou 8. ročníka Univerzitnej noci literatúry. Pôvodne bola zamýšľaná už pre siedmy ročník, keď sme si v roku 2020 pripomínali storočnicu volebného práva žien na Slovensku, avšak pre náhly pandemický vývoj sme vlani improvizovali, no idea v nás ostala.

7 dní

Čítame v „priamom prenose“ každý deň od pondelka 12. 4. do nedele 18. 4. 2021 o 20.00 na našom YouTube. Počas čítania premiéry bude na našom facebooku vyhlásená súťaž, do ktorej sa môžu zapojiť všetci s facebookovým profilom. Video čítanie následne ostane dostupné a môžete si ho vychutnať kedykoľvek a aj opakovane.

7 kníh

Tento rok sa tím UNL rozhodol čítať z aktuálnej knižnej produkcie domáceho banskobystrického vydavateľstva Literárna bašta a vydavateľstva Inaque, ktoré vedie Aňa Ostrihoňová. Každý deň bude šanca vyhrať zaujímavé knižné novinky a výhercovia môžu jednu z kníh darovať, pretože im pošleme rovno dve. Také malé knižné Pošli ďalej. Umožnili nám to naši partneri z Martinusu, Literárnej bašty a Inaque, za čom im patrí naše poďakovanie.

Čítané knihy si môžete objednať do 18. 4. 2021 v banskobystrickom Artfore so zľavou 15 %, využiť môžete facebook Artforum Banská Bystrica alebo mejl bystrica@artforum.sk.

Bližšie informácie o súťaži, ako aj čítaných knihách a najmä tohtoročnej sedmičke čítajúcich budeme zverejňovať postupne.

 

Informácie

Prílohy na stiahnutie