Podujatia

Tvár fujary

tvár fujary

Prehliadka expozície ŠVK – Literárneho a hudobného múzea venovaná skvostu slovenského ľudového inštrumentára s možnosťou vyskúšať si hru na fujare. Fujaru a fujarovú hudbu zaradila organizácia UNESCO v roku 2008 do zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Fujaru Vám predstaví kurátor Mgr. Imrich Šimig.

Vstupné podľa platného cenníka múzea.

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica