Podujatia

Športová olympiáda seniorov

bežecká dráha

Blíži sa október, mesiac venovaný našim seniorom. Po minuloročnej odmlke spôsobenej pandémiou sa v utorok 5. októbra môžu banskobystrickí seniori opäť tešiť na svoju tradičnú športovú olympiádu, ktorú organizuje mesto Banská Bystrica v spolupráci s Olympijským klubom Banská Bystrica, CVČ Havranské a s Asociáciou slovenských levov. V rámci podujatí Akadémie európskeho seniora si v športovom areáli ZŠ s MŠ Radvanská banskobystrickí seniori zmerajú sily v disciplínach streľba na basketbalový kôš, šípky, streľba na hokejovú bránu, beh na 60m, štafeta 4x60m a petang. Súťažiaci budú rozdelení do kategórií podľa veku a pohlavia a v každej disciplíne budú odmenení najlepší traja účastníci. Najúspešnejší klub seniorov získa pohár Jozefa Pikulu. Podujatie sa bude konať s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu a obmedzeniami s tým súvisiacimi.

Športovej olympiády seniorov mesta Banská Bystrica sa môže zúčastniť každý obyvateľ, obyvateľka Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ktorý/ktorá poberá starobný dôchodok.

Záujemcovia o účasť na Športovej olympiáde seniorov sa prihlásia prostredníctvom denných centier, ktoré doručia prihlášky na oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti MsÚ, najneskôr do  28. septembra  2021 resp. na Klientskom centre Mestského úradu, Československej armády  26, Banská Bystrica.

Ostatní záujemcovia sa prihlásia priamo pri prezentácii dňa 5. októbra 2021 do 8.30 h. Každému účastníkovi/účastníčke bude pridelené štartovné číslo. Pri prezentácii bude lístok s jeho / jej štartovným číslom vhodený do tomboly.

 

Informácie

Základná škola, Radvanská 1, Banská Bystrica

Galéria