Podujatia

ADRIM Nemčiansky beh

beh na urpín

Tradičný a neopakovateľný krosový zážitok v prírode pod Panským dielom.

Jediný prvomájový aktívny sprievod pre bežcov

10km – 4km – 1km deti – Beh Nemčanov

Informácie