Podujatia

Spievam po francúzsky

SPF24 Finale Poster

Hlavným organizátorom celoslovenskej súťaže Spievam po francúzsky je každoročne Alliance Francaise v Banskej Bystrici v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave. Ide o súťaž v interpretácii francúzskych piesní v troch vekových kategóriách (do 14 rokov, od 15 do 17 rokov a 18+). Je zameraná na podporu frankofónie prostredníctvom francúzskych piesní. Podujatia sa zúčastnia laureáti regionálnych kôl (BB, BA, KE) za prítomnosti predstaviteľa/ov veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR.

+ PALACINKY (Chef Nomade)

Informácie

Národná 11, Banská Bystrica - Národný dom

Galéria