Podujatia

Sídliskové večerníčky

Sídliskové večerníčky 2023

Obľúbené Sídliskové večerníčky aj toto leto potešia deti v mestských častiach Fončorda, Sásová, Šalková, Podlavice, Uľanka a Radvaň.

 

Informácie

Banská Bystrica

Galéria