Podujatia

Senior linka – komentovaná prehliadka výstavy s kurátorkou

DSC_1486

Pozývame na kurátorský sprievod výstavou s Petrou Hanákovou, ktorej témou je seniorský impulz v dielach mladšej a strednej generácie umelkýň a umelcov. V čom môžu byť seniorky a seniori pre svojich vnukov a vnučky inšpiratívne/inšpiratívni? Prečo je medzi-generačných umeleckých spoluprác a diel na báze tvorivej participácie starších ľudí, často spoza hraníc umenia, v poslednom desaťročí tak veľa? O čom vypovedajú a aké podnety prinášajú?

Ak sledujeme trendy súčasného umenia, spozorujeme medzi nimi v rámci sociálneho a komunitného obratu, akéhosi vzťahového a rodinného „zateplenia“ umeleckej praxe, zvláštnu a celkom sympatickú „starorodičovskú“ tému. Najmä v Čechách, ale aj u nás sa objavujú projekty, v ktorých umelci/umelkyne kontaktujú svojich starých rodičov, venujú im osobitú pozornosť, „vyťahujú“ ich tvorivosť zo šuflíkov, otvárajú rodinné histórie, iniciujú kolaboratívne či „oral-historické“ diela. Akoby sa po rokoch akcelerácie a age-isticky nastavenej umeleckej praxe, poháňanej diktátom nových médií a emerging artists, (aj) umenie unavilo a spomalilo a začalo sa obzerať po pomalších médiách a starších zdrojoch. Akoby umenie i spoločnosť mali viac potrebu seniorom načúvať. Isteže sa nejedná o najhorúcejší trend: „komunita“ ako téma v súčasnom umení vrcholí krátko po roku 2000 a seniorských projektov je/bolo najviac okolo roku 2010, akurát Korona túto tému akosi viac zvnútornila a spravila ju závažnejšou.

Vstupné 2 eurá.

Srdečne pozývame!

Výstavu a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Informácie

Námestie Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria - Pretórium