Podujatia

Sárova Bystrica – celoštátne kolo I SOS ONLINE

mikrofon
  • Z dôvodov hygienických opatrení a obmedzení hromadných podujatí  a v snahe zachovať súťaž aj v roku 2020 sme prispôsobili súťaž mladých moderátorov po novom.
  • Na úvod treba pripomenúť, že v tomto čase médií a otvoreného on line priestoru  patrí táto súťaž práve sem. Preto sme sa rozhodli súťaž inovovať a presunúť ju v tomto ročníku do internetového priestoru. Sme však presvedčení, že neoceniteľnou súčasťou súťaže bol a naďalej zostáva priamy osobný kontakt súťažiacich navzájom, súťažiacich s odborníkmi a aj s organizátormi. Toto chceme aj do budúcnosti zachovať. Tohtoročná situácia to však neumožňuje, a preto sme pripravili novú formu súťaže.

Nakoľko prišlo veľmi narýchlo niekoľko zásadných zmien, pripravili sme a pripravujeme ON LINE SEMINÁRE, prostredníctvom mítingu v aplikácii ZOOM.

Prihlásiť sa na semináre môžu súťažiaci, aj pedagógovia. Prihlášky na semináre nájdete na https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare

uzávierka prihlášok:

27.11.2020 do 12.00

odborná porota:

Mariana Kovačechová – RTVS BB,

Oli Džupinková – Rádio Expres,

Branislav Závodský – Rádio Expres,

Gregor Mareš – RTVS BA,

Ľubomír Bajaník – RTVS BA

Informácie

Dolná 35, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie