Podujatia

Pred(anti)Valentín – z archívu: Milenky – BDNR I ONLINE

milenky_03

Šokujúce a kontroverzné vyznanie na tému milenka.

 

Inscenované čítanie z knihy rakúskej autorky ovenčenej Nobelovou cenou. Približuje najvýznamnejšie kapitoly knihy týkajúce sa života Brigity a Pauly, ktorých osudom je vydať sa, alebo byť milenkami.

 

Hudba: výber z diela J. Straussa, R. Wagnera a tirolskej dychovky

Výtvarná spolupráca: Katarína Lucinkiewiczová a. h. a Janka Kožušková a. h.

Scenár a réžia: Iveta Škripková

Hrajú: Marianna Mackurová, Alena Sušilová, Mária Šamajová

Foto: Jana Lišaníková

 

Vzniklo v rámci projektu www.ruzovyamodrysvet.sk, ktorý sa venoval rodovému scitlivovaniu verejnosti.

Inscenácia bola s úspechom prezentovaná v rámci osláv MDŽ v Bratislave, ktoré organizovalo združenie Aspekt v r. 2008. Inscenáciu sme viac rokov uvádzali 14.2. v rámci medzinárodnej kampane V-Day.

 

Dĺžka predstavenia: 55 min.

Premiéra: 16. 2. 2005

 

Bulletin. 

Uvedením tohto predstavenia sa zapájame do hnutia V-DAY, celosvetovej kampani za skončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách.

 

+ SÚŤAŽ!

Zapojte sa do súťaže s archívnymi predstaveniami pre dospelých a vyhrajte čestnú vstupenku na ľubovoľné domáce predstavenie! Viac info na webe divadla!

Informácie

Galéria