Podujatia

Prázdninová škola tradičných techník

Èipkárka Františka Šnagerová

14. ročník prázdninovej školy tradičných techník pre deti a mládež od 10 rokov a pre rodičov s deťmi. Pripravené sú tvorivé dielne zamerané na výučbu paličkovania špaňodolinskej čipky a iné tradičné techniky s využitím rôznych materiálov (textil, vlna, drôt, hlina, drevo, sklo).

Informácie