Podujatia

Právnický ples

ples

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si Vás dovoľujeme pozvať na PRÁVNICKÝ PLES pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., ktorý sa uskutoční dňa 24. januára 2020 v HOTEL LUX na Námestí slobody v Banskej Bystrici.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela vznikla v roku 1995 a patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré tvorí už dlhoročnú tradíciu právnej vedy a právnického vzdelávania s inovatívnymi, tvorivými prístupmi, ktorých jednoznačným cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe a vytvoriť také kvalitné vedecké diela, ktoré rozvíjajú aplikačnú prax… Hoci sa na pôde fakulty usporadúvajú mnohé podujatia rôzneho charakteru, ples, ako typ spoločenského podniku, doposiaľ na zozname uskutočnených akcií chýbal.

Cieľom Právnického plesu je spojiť komunitu právnikov, absolventov, pedagógov, študentov i priateľov fakulty na takomto type spoločenského podniku, ktorý k zameraniu fakulty nepochybne patrí. Okrem možnosti stretnúť sa svojimi priateľmi, či kolegami je pre Vás pripravený atraktívny program. Súčasťou večera bude samozrejme aj bohatá tombola so zaujímavými cenami. Veríme, že spolu s nami prídete osláviť významné jubileum našej fakulty.

V prípade Vášho záujmu Vás prosíme o potvrdenie účasti na plese na e-mailovej adrese pravnickyples@umb.sk najneskôr do 5. januára 2020.

Vstupenku je možné zakúpiť si osobne na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, prípadne úhradou bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK0411000000002942059320. Cena vstupenky je 70 eur. Do správy pre prijímateľa Vás prosíme uviesť Vaše údaje vo forme „Ples 2020 – meno a priezvisko“.

V prípade, ak by ste mali záujem zapojiť sa do organizácie plesu Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela aj formou sponzorského finančného príspevku, resp. daru do tomboly, kontaktuje nás prosím na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Vopred sa tešíme na Vašu odpoveď!

Informácie

Hotel Lux, Námestie Slobody 2, Banská Bystrica