Podujatia

Ponuka záujmovej činnosti na školský rok 2022/2023

CVČ

Centrum voľného času ponúka možnosť prihlásiť sa na krúžky s pestrými aktivitami a bohatým programom.

Informácie

Havranské 9, Banská Bystrica - Centrum voľného času

Galéria