Podujatia

Pohni hlavou – Stand up

mikrofon

Pozývame vás na diskusno – zábavné podujatie so zameraním na kritické myslenie.

Vstup na podujatie je voľný.

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica