Podujatia

Pocta Lehárovi I ONLINE

pocta_leharovi

Komorný koncert sólistov Štátnej opery s klavírnym sprievodom venovaný 150. výročiu narodenia nestora rakúskej operety Franza Lehára.

Program zostavený z najpopulárnejších diel menovaného skladateľa.

Účinkujú sólisti Štátnej opery: Patrícia MALOVEC, Katarína PROCHÁZKOVÁ, Dušan ŠIMO, Šimon SVITOK

Klavírny sprievod:

Martina SVITKOVÁ

Sprievodné slovo:

Alžbeta LUKÁČOVÁ

Informácie

Národná 11, Banská Bystrica