Podujatia

Pavel ,,Hirax“ Baričák – Motivačná prednáška

hirax - foto

Prednáška Pavla “Hiraxa” Baričáka na tému Život – šanca rásť, prekonávať prekážky.

Známy spisovateľ, motivátor a autor série úspešných kníh Šlabikárov šťastua sa vo svojej prednáške zameria na technológie ako ustáť ťažké životné situácie, bôle a choroby, prípadne zlé ekonomické zázemie. Keďže všetko so všetkým súvisí, príde aj na vzťahy a detstvo, výchovu detí. Pavel Baričák bude hojne rozprávať zo svojho života, prežitých a cez slzy nadobudnutých skúseností a rovnako určite neopomenie zážitky z cestovania svetom, ktoré ako sám hovorí „mu nemálo dali“.

Vstupné: 9 eur v Informačnom centre, na mieste 12 eur

Informácie

Ortútska 145, Banská Bystrica - Malachov

Galéria