Podujatia

Partizánska vatra

fire-398808_960_720

V mene OZ KVH Slovensko a ZO SZPB Rudlová vás pozývame na podujatie PARTIZÁNSKA VATRA pri príležitosti 75. výročia SNP.

V súvislosti SNP sa stali vatry symbolom odboja voči fašizmu a nacizmu, keď slúžili ako miesto určujúce signály pre pilotov zásobovacích lietadiel. Týmto podujatím si chceme uctiť odvahu všetkých, ktorí neváhali povstať a bojovať voči postupujúcim Nemcom cez naše územie, ale aj bojovníkom a odbojárom, ktorí po celý čas vojny, už od roku 1939 sa aktívne podieľali na boji proti fašizmu a nacizmu v Európe. V tomto duchu, ako potomkovia tých, čo sa aktívne podieľali na SNP, by sme radi touto cestou uchovali a ďalej rozvíjali ich odkaz, ktorý nám v ňom zanechali.

V programe máme pre vás pripravené statické výstavy a ukážky, dynamické ukážky, malú výstavu veteránov, iné drobné výstavy spoluorganizátorov.

Kultúrny program:
– Ženská spevácka skupina Hojana (BB)
– Spevácka skupina Borovô (Medzibrod)
– Fujaráši a folkloristi (BB)

Nebude chýbať drobné občerstvenie. Podujatie vyvrcholí zapálením vatry o 19:30!

Prístupové cesty sú vyznačené v priloženej mape- od areálu SAD, kde bude možný kyvadlový presun automobilom, priviezť po asfaltovej ceste vašich rodinných príslušníkov, potom bude potrebné zastať v blízkom okolí, alebo od Rudlovej a od SOŠ Pod Banošom pešo. Miesto konania a cesty naň budú vyznačené.

Informácie

Banská Bystrica