Podujatia

Open Air predajná výstava minerálov – 2. ročník

azurit

Akcia sa uskutoční v dňoch 16.-17.6.2023 (piatok-sobota), v spolupráci s Mestom Banská Bystrica počas významného  podujatia Dni mesta Banská Bystrica, vďaka čomu môžeme priblížiť krásy a zaujímavosti neživej prírody širokej verejnosti.

V rámci programu pripravujeme zorganizovať viaceré akcie ako populárne ryžovanie zlata, k dispozícii budú geológovia z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a AGH Univerzity vedy a techniky v Krakove na orientačné určovanie minerálov a hornín.

Každý deň bude prebiehať tombola, ktorej výťažok poputuje na Detskú onkológiu do DFNsP v Banskej Bystrici, Svetielko nádeje,o.z. a zároveň aj pre DEBORA, útulok pre opustené a týrané matky s deťmi.

 

 

Informácie

Námestie Š. Moyzesa, Banská Bystrica

Galéria