Podujatia

Nové služby modernej knižnice: Škola prežitia knižnice v digitálnom prostredí

_MG_1705a

Pozývame Vás

na 22. ročník odborného seminára pre knihovníkov a informačných špecialistov

TLib – Trends in Libr@ries

NOVÉ SLUŽBY MODERNEJ KNIŽNICE: ŠKOLA PREŽITIA KNIŽNICE V DIGITÁLNOM PROSTREDÍ,

ktorý sa uskutoční v dňoch 23. a 24. mája 2023 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

Súčasťou odborného seminára bude KNIŽNIČNÝ INKUBÁTOR – 6. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému

INTERAKTÍVNE SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ – ČO VŠETKO SA DÁ ROBIŤ V KNIŽNICI.

https://svkbb.eu/podujatia/tlib-2023-nove-sluzby-modernej-kniznice/

Informácie

Lazovná 9, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Galéria