Podujatia

Noc literatúry 2021- Banská Bystrica – Proti prúdu

noc literatury

Pozývame vás na ďalší ročník Noci literatúry, ktorá sa koná v jeden večer po mestách v celej Európe. Po minuloročnej vynútenej prestávke nebudú čítania kvalitnej európskej prózy chýbať ani v Banskej Bystrici.

Aktuálna bystrická edícia sa bude niesť v znamení rieky a protiprúdu. Jednotlivé lokácie čítaní sa preto sústredia do exteriérov v okolí Hrona. Ukážky z kníh zaznejú v podaní študentov a študentiek 3. ročníka herectva na FDU Akadémie umení.

Program:

(všetky čítania sa počas tohto ročníka konajú len raz)

17:30 Železničná stanica Banská Bystrica – Mesto (ul. Pod Urpínom)

Alena Sabuchová: Šeptuchy

číta: Alžbeta Kráľová

 

18:00 Vodomerná stanica (blízko Hot Rod Café)

Olga Grjasnowa: Právna nejasnosť jedného manželstva, prel. Paulína Čuhová

číta: Táňa Tinková

 

18:30 Ihrisko Hexagon (Park pod Pamätníkom SNP)

Edgar Keret: Porucha na kraji galaxii, prel. Silvia Singer, Michal Vlk

číta: Norbert Čabala

 

19:00 Mramorový podstavec V. I. Lenina (Trieda SNP)

Daniel Speck: Bella Germania, prel. Paulína Čuhová

číta: Oliver Ruttkay

 

19:30 Schody na hrádzi Hrona (pri Smrečine)

Stanisław Lem: Solaris, prel. Samuel Marec

číta: Michal Babčo

 

Vstup na podujatie je voľný.

Podujatie sa uskutoční za aktuálnych protipandemických opatrení.

Svojou účasťou na podujatí vyjadrujete súhlas s vyhotovením obrazového a zvukového záznamu.

Organizátormi lokálneho podujatia sú Artforum Banská Bystrica a Literárna bašta.

Noc literatúry na Slovensku pripravuje České centrum Bratislava v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

 

Informácie

Banská Bystrica