Podujatia

Musica Barocca 2021

_PWH8297

Organ a husle

Kostol Premenenia Pána v Španej Doline

Maria Perucka – husle (PL)

Roman Perucki – organ (PL)

Informácie

Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina