Podujatia

Manželstvo v listoch

LHM MDM

Počas 33-ročného manželstva strávili takmer polovicu času oddelene a boli to práve listy, ktoré im ostávali, aby zmiernili ich odlúčenie. Manželstvo Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej zachytáva vyše 900 listov vo fonde LHM. Zameriame sa predovšetkým na obdobie ich najdlhšej odluky počas prvej svetovej vojny, no neujde nám ani ich plánovanie svadby či každodenné starosti.

Prehliadky sa môžete zúčastniť 14. a 18. 2. 2020 o 10.00.

Vstupné podľa platného cenníka.

Informácie

Lazovná 9, Banská Bystrica